Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.666

Rozdělení společné insolvence partnerů - jeden z partnerů nesplácí dluh

Odesláno: 
Otevřeno 345 x
5 odpovědi
 
Dobry den,
01/2014 jsem si nastěhoval svoji partnerku do svého bytu, a po společné debatě, jsme se dohodli, (jelikož jsme měli oba dva dluhy), že si dluhy spojíme a vemem si na sebe insolvenci.
Partnerka nepracovala, tak jsem napsal smlouvu na sebe se souhlasem partnerky a dokladem ze partnerka dluhy měla a kolik. Doklad je u finančního poradce který nam tu insolvenci provedl a vyřídil.
Po čtyřech rokach se náš vztach rozpadnul a partnerka po dobu těchto čtyř let nesplácela a nesplácí. Při konzultaci obou u financniho poradce, partnerka slíbila že bude, přispívat a společně splácet. Jelikož se tak neděje, obracím se na vás, s prosbou jak se to da řešit, nebo co by bylo třeba udělat, nebo jaké jsou možnosti, kdyby partnerka to, jak jsme byli domluveni, neplatila nebo nepřispivala, jak bylo domluveno, což bylo půl já a půl ona.
Děkuji za radu, s pozdravem a hezký den
 
Dobrý den,

přiznám se, že pravděpodobně správně nechápu Váš dotaz, resp. kam jím směřujete.

Uvádíte, že jste s partnerkou „si na sebe vzali insolvenci“. Společné oddlužení více osob není a nikdy možné nebylo, nejsou-li oba dva dlužníci manželé.
Nadto jste věc konzultovali s finančním poradcem, a nikoliv s Vaším insolvenčním správcem, který jako jediný by byl oprávněný v dané věci cokoliv řešit a kvalifikovaně Vás radit.
Pokud bylo schváleno oddlužení jen Vám, věřitelé mohli přihlásit pouze Vaše dluhy a nikoliv dluhy Vaší partnerky, která s Vámi takto nemá z formálního hlediska nic společného.
Pokud se jedná o Vaši manželku a bylo Vám schváleno společné oddlužení manželů, odpovídali byste za něj oba společně a nerozdílně.
 
Dobrý den, omlouvám se, ale asi jsem to napsal já vám špatně a proto to nedorozumění. Není to insolvence ale spotřebitelský úvěr - úvěr Garant od KB.
Manželé jsme nebyli, žili jsme spolu ve společné domácnosti.
Chci prostě vyřešit, problém, když už spolu nežijeme, jak tento spotřebitelský úvěr platit společně. Dluhy má tam i ona.
Jde to řešit? a jakým spůsobem, když se s partnerkou bývalou nedomluvím.
Děkuji s pozdravem
Hezký den
 
Dobrý den,

stěžejní bude, zda je v úvěrové smlouvě přítelkyně jako spoludlužník či nikoliv.

Pokud jste jediným dlužníkem z úvěrové smlouvy Vy, banka bude dluh vymáhat právě po Vás, jelikož s Vaší přítelkyní nemá smluvně nic společného.
Dluh můžete po přítelkyni sice vymáhat, ale musíte prokázat, že ona se zavázala k tomu Vám polovinu úvěru hradit. Pokud toto neprokážete, bude vymáhání poloviny dlužné částky po přítelkyni velmi složité.
Pokud je přítelkyně ve smlouvě jako spoludlužník, můžete po ní příslušnou část úvěru vymáhat.
 
Dobrý den, děkuji za odpověd, a vím s vaší odpovědi, že to bude složité, .
Jsem ve smlouvě zapsaní jediný dlužník, ale přítelkyně tam nemohla být zaspsána, protože v té době nebyla zaměstnána.
Prokázat to můžu tím, že jsme dluhy spolčili, a je dokumentace o tom, že ty dluhy měla a souhlasila, že touto cestou to budem splácet.
Je svědek, který při sepisování a domluvě tohoto úvěru, že budem společně splácet tento dluh.
Nikdo netušil, že se strany rozejdou a nastane tento problém, dal jsem tedy návrch, do KB zda by nešel dát dodatek do této smlouvy a dopsat tam přítelkyně. Banka s tím souhlasila, za poplatek, že to jde a i přítelkyně s tím souhlasila.
Ale když mělo dojíd k podepsání přítelkyně, tak přítelkyně odmítla neboli se nezůčastnila.
Proto vás prosím a ptám se, jaké jsou možnosti.
Děkuji
 
Dobrý den,

jak jsem již uváděla výše, dluh můžete po přítelkyni sice vymáhat, ale musíte prokázat, že ona se zavázala k tomu Vám polovinu úvěru hradit.

Jako první je vhodné bývalé přítelkyni poslat doporučenou poštou výzvu k úhradě dlužných částek s tím, že jí dáte lhůtu k plnění např. 15 dní ode dne doručení výzvy, a zároveň jí poučíte o tom, že pokud výzvě dobrovolně nevyhoví, budete nucen podat soudu příslušnou žalobu.

Pokud nebude bývalá přítelkyně nijak reagovat anebo odmítne cokoliv uhradit, bude třeba podat soudu příslušný žalobní návrh. V této věci se pak doporučuji obrátit na advokáta (seznam naleznete na http://www.advokatikomora.cz), který Vám příslušnou žalobu sepíše a sdělí Vám, jaké listiny a jaké svědecké výpovědi je nutné doložit.