Počet stránek ve webu: 40.448

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.015

Osobní exekuce jednatele firmy - může jednatel vykonávat tuto funkci v s.r.o.?

Odesláno: 
Otevřeno 2535 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
může být jednatelem osoba, která má osobní exekuce a může to nějak ohrozit firmu? Jednoho takového jsme měli a exekutoři požadovali informace o finančním stavu firmy a požadovali podrobné informace o daném jednateli. To vše pod hrozbou vysoké pokuty pro firmu, pokud jim tyto informace nedodáme.
Anonymní firma v zahraničí vlastní české s. r. o. a je jediným společníkem. V OR v ČR je zapsána tato anonymní zahraniční firma jako 100% společník. Může se osoba, která tuto zahraniční firmu vlastní stát jednatelem té české s. r. o. , když má své osobní exekuce aniž by ohrozil firmu?
 
Dobrý den, obecně lze říci, že jednatelem ve společnosti může být při splnění zákonných podmínek i osoba, proti níž je vedeno exekuční řízení. Pokud pobírá mzdu či jinou odměnu, bude tato postižena v exekuci jako příjem této osoby a budou z ní prováděny zákonné srážky. Pokud osoba, proti níž jsou vedeny exekuce, není společníkem společnosti, ale (pouze) jejím jednatelem, neměl by exekutor žádat informace o společnosti, resp. jen ohledně vyplácení odměn jednateli; z Vašeho dotazu však není zřejmá přesná formulace zákazů, resp. příkazů v exekučním příkazu, jež se vázaly k Vaší společnosti, nemohu proto jednoznačně odpovědět, zda byly oprávněné. K Vašemu dalšímu dotazu odkazuji na to, co jsem již uvedla výše; nicméně pokud by byl jednatelem s. r. o. vlastník a. s. , jež vlastní dané s. r. o. , bude v exekuci postihován majetek tohoto jednatele, tedy by mohla být hypoteticky vedena exekuce i prodejem akcií dané a. s. ; případný nový vlastník by následně mohl s. r. o. prodat, zrušit, apod.