Počet stránek ve webu: 39.637

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.764.621

Exekuce manžela po insolvenci řešené konkurzem se zánikem SJM

Odesláno: 
Otevřeno 435 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
manželovi bude končit konkurz. Při kterém nám zaniklo naše SJM. Bohužel nebylo možné, dluhy splatit. Bydlíme v pronájmu a máme dvě malé děti. Zajímalo by mně, jak si mohu uchránit svůj plat a účet, před případným zablokováním. Abych zabezpečila sebe a děti. Potřebovala bych poradit, jak se proti tomu případně bránit.
Dluhy manžel nabyl před manželstvím a týkaly se jeho podnikání. Některé mu již před konkurzem byly zrušeny pro nemajetnost.
Děkuji
 
Dobrý den,

vznikly-li dluhy před uzavřením manželství a tím spíše, že prohlášením konkursu na osobu Vašeho manžela zaniklo Vaše společné jmění, postihnout Vaši mzdu soudní exekutor příkazem k provádění srážek ze mzdy nemůže.

I tak je možné, že exekutor postihne Váš bankovní účet „přikázáním pohledávky z účtu“ dle ust. § 262a občanského soudního řádu. Stěžejní je ve věci otázka, jaké peněžní prostředky jsou na daném bankovním uložené a komu patří. V ust. § 262b odst. 2 občanského soudního řádu je zakotveno, že výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného bude zastaven, nejsou-li na něm ani z části uloženy peněžní prostředky náležící do SJM; toto však budete muset prokazovat.

Zároveň budete mít možnost žádat banku o výplatu poloviny peněžních prostředků, které se na účtu nacházely v okamžiku, kdy byl bance doručen exekuční příkaz, popř. nezabavitelného minima ve výši 3.410,- Kč, pokud zůstatek účtu byl nižší než dvojnásobek životního minima.
 
A s účtem by mi zablokovali i případně podúčet?
A tím prokázat, by stačil třeba výpis z účtu za ten měsíc, případně i předchozí? Na účet mi mimo výplaty chodí i peníze na zdr. postiž. dítě.
Děkuji
 
Dobrý den,

ano, soudní exekutor zablokuje i veškeré případné podúčty, jelikož ty jsou vázané na primární účet a sledují jeho osud.
Ohledně prokázaní výše částky na bankovním účtu v daný moment je vhodný výpis z účtu, anebo banky pro tento účel mívají i speciální potvrzení.

Co se týká plateb na zdr. postiž. dítě, tyto prokazatelně nejsou součástí SJM; bude však třeba exekutorovi prokázat o jakou dávku se jedná.