Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.141.771

Insolvence a dluh otce za slehnutí, těhotenství a výbavičku pro dítě (dluh určený soudem)

Odesláno: 
Otevřeno 404 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
Soudně je určeno vyživné na syna a také dluh za výbavićku pro syna, otec syna je v insolvenci a v lednu 2018 mu schválili splátkový kalendář.
Insolvennčí správkyně mi napsala, že dlužné vyživné mi uhradí, ale dluh za výbavičku ne. Jak to tedy je?
Přece je to také dluh a pokud spravuje jeho finance, tak by mi to měla uhradit?
Předem Vám moc děkuji.
 
Dobrý den,

dluhy na výživném jsou pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle ust. § 169 odst. 1 písm. e) insolvenčního zákona, dlužné výživné se tedy uspokojuje přednostně kdykoliv po dobu trvání oddlužení.

Dluh za výbavičku na syna ovšem není výživným, tedy tato pohledávka měla být ve lhůtě pro přihlašování pohledávek přihlášena přihláškou pohledávky.

V tomto ohledu se domnívám, že správce postupoval v souladu s platnými předpisy.
 
Prosím, tak jak mám teď postupovat, když on mi to neuhradí? Dekuji
 
Dobrý den,

Vaší současnou možností je podat proti insolvenčnímu správci žalobu dle ust. § 203a insolvenčního zákona na určení, že se jedná o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou či jim postavenou na roveň.
Žaloba se podává k insolvenčnímu soudu (ke spisové značce insolvenčního řízení otce vašeho syna).