Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.926

Provedení exekuce vybavení domácnosti ve lhůtě na dobrovolnému plnění, zaplacení dluhu

Odesláno: 
Otevřeno 315 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
je na mě vedena exekuce a již mi byl obstaven účet (běžný i spořící), ani na jednom z nich, ani dohromady na obou není dostatek finančních prostředků k úhradě. Dopis z exekutorské kanceláře jsem doposud neobdržel (čekám každým dne) - tedy oznámení o zahájení exekuce a výzvu k dobrovolnému plnění. Zajímá mne, pokud možno přesné znění, zda v termínu určeném k dobrovolnému plnění je možné, aby mě navštívili z exekutorské kanceláře v domácnosti a "oblepovali" majetek, případně odváželi a podobně. V mnoha výkladech jsem četl, že mobiliární exekuce je až ta poslední instance. Navíc určitě nebudu strkat hlavu do písku a s kanceláří již teď komunikuji a budu se snažit co největší část nebo úplnou částku uhradit již v období dobrovolného plnění. Zkrátka mě zajímá, zda v období určenému k dobrovolnému plnění mám čas a prostor situaci ještě vyřešit bez návštěv vykonavatelů a tudíž relativně bez tak velkého stresu.
Děkuji mnohokrát za odpověď.
 
Dobrý den, ve lhůtě ke splnění vymáhané povinnosti (30 dní od doručení příslušné Výzvy) nelze z podstaty věci provádět úkony vedoucí k vymožení pohledávky, tj. ani provádět úkony vedoucí k prodeji movitých věcí. Tzv. mobiliární exekuce dle ust. § 58 zák. č. 120/2001 Sb. exekučního řádu v platném znění není zcela poslední způsob vymáhání dlužného plnění, avšak přistupuje se k němu, až když není možno uspokojit pohledávku např. srážkami z účtu či ze mzdy, apod. Jinak pokud komunikujete s exekutorským úřadem a máte snahu dluh řešit, mohl a měl byste se „oblepování“ Vašeho majetku vyhnout.