Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.760.348

Jak platit výživné v insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 423 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
od 2014 jsem v insolvenci.
Jsem rozvedená a mám dospělou dceru (22 let), která studuje VŠ. Dcera otěhotněla, bydlet bude u svého přítele a otce dítěte. Jakým způsobem bych ji měla platit výživné? Dokud bydlí u mě, je to jednoduché a jasné, ale v této plánované situaci nevím, jakým způsobem to vyřešit. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

výživné je pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle ust. § 169 odst. 1 psím. d) insolvenčního zákona, tedy se uspokojuje přednostně kdykoliv v průběhu oddlužení.

Je však třeba, aby výživné bylo stanoveno pravomocným rozsudkem soudu.

Bude tak třeba, aby dcera podala k příslušnému soudu návrh na stanovení výživného a navrhla výši výživného. Při následném jednání můžete s částkou souhlasit, přičemž soud však bude prověřovat i tak majetkové poměry Vás i dcery, zejména otázku nezaopatřenosti dcery – dítěte.

Poté, co bude rozsudek vydán, dcera uplatní výživné u insolvenčního správce a ten jí jej bude hradit ze srážek z Vaší mzdy. Srážky budou zároveň vyšší, neboť Vám odpadne jedna vyživovaná osoba.