Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.825.788

Přednostní pohledávka - exekuce od VZP, všeobecné zdravotní pojišťovny

Odesláno: 
Otevřeno 514 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Chci se dotázat, zdali exekutorský úřad, zastupující VZP, má právo na přednostní pohledávku, resp. srážku ze mzdy.
Dluh u VZP jsem splatil a předmětem přednostní pohledávky se tak staly výhradně náklady exekutorského úřadu. Ten ostatně v písemnosti, zdůvodňující přednostní srážku ze mzdy, jasně uvádí, že jistina = 0,00 Kč, náklady oprávněného - 100 Kč, náklady exekuce (odměna, hotové výdaje) k datu uplatnění nároku 11. 2017 - 7 865 Kč.
Podotýkám jen, že vyrovnání dluhu vůči VZP mi byla písemně potvrzena v září 2017.
Děkuji, P. K.
 
Dobrý den, z Vašeho dotazu nevyplývá, kdy jste pohledávku oprávněného (zdravotní pojišťovny) uhradil. Pokud byl před uhrazením vydán exekuční příkaz postihující Vaši mzdu, byla pohledávka oprávněného vymáhána jako přednostní včetně nákladů, tj. i nákladů oprávněného a nákladů exekuce. Obecně platí, že uvedené náklady musíte uhradit, pokud byl podán exekuční návrh a konkrétní exekutor byl exekučním soudem pověřen vedením exekuce a je nerozhodné, zda se jedná o pohledávku přednostní.