Počet stránek ve webu: 43.133


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.495.241

Vymáhání dluhu po dlužníkovi FO co dal svou firmu do úpadku

Odesláno: 
Otevřeno 629 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2016 jsem půjčil nemalou částku jedné osobě. Bohužel tato osoba se stále nemá k zaplacení částky. Částku jsem půjčil na základě smlouvy o půjčce fyzické osobě. Daná osoba během té doby dala svoji firmu kde byla jednatelem k úpadku. Přišla o dům.
Nevím jak mám teď postupovat. Mám strach, že půjde do insolvence a já nebudu mít nárok na své peníze. Mohu poprosit o nějaký postup co teď?

děkuji
 
Dobrý den, máte-li k dispozici písemnou smlouvu o zápůjčce, a případně uznání dluhu dlužníkem, podejte k soudu žalobu na plnění nebo návrh na vydání platebního rozkazu. Pokud doložíte, že Vám dluh nebyl vrácen, soud rozhodne o povinnosti dlužníka dluh uhradit. Následně můžete podat exekuční návrh a vymáhat dluh exekučně, což může být úspěšné, pokud má dlužník nějaký zpeněžitelný majetek. Pokud dlužník na sebe podá insolventní návrh a bude mu např. povoleno oddlužení, můžete svoji pohledávku přihlásit do tohoto řízení (nemusíte mít nutně rozhodnutí soudu), pak máte šanci, že Vaše pohledávka bude uspokojena minimálně z 30 %, pokud nebyla zajištěna, nebo z výnosu majetku, který byl předmětem zajištění, pokud zajištěna byla a je-li Vaše zajištění v pořadí první.