Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.760.347

Návrh na insolvenci bez doložení všech dluhů - hrozí zamítnutí návrhu na oddlužení?

Odesláno: 
Otevřeno 231 x
1 odpověď
 
Mohu zažádat o insolvenci, aniž bych měla k dispozici veškeré vyčíslení dluhů? Jde to doplnit po vyzvání soudem nebo bude návrh ihned zamitnut.
 
Dobrý den,

povinnou přílohou insolvenčního návrhu je seznam závazků dlužníka. Pokud tento seznam přiložen nebude, soud vyzve zpracovatele insolvenčního návrhu, aby tento seznam doplnil ve lhůtě 7 dnů.

Pokud nebude seznam doplněn ani přes výzvu insolvenčního soudu, soud návrh odmítne.