Počet stránek ve webu: 40.724

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.597.572

Nezabavitelné minimum v insolvenci 2018 - kolik Kč?

Odesláno: 
Otevřeno 3336 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli když se od nového roku zvyšuje minimální mzda, tak jestli se od toho odvíjí i částka nezabavitelného minima? Nebo to vůbec nemá nic společného s insolvencí?
Já jenom jestli je nějaká šance, že by se třeba o pár stovek zvýšilo to nezabavitelné minimum.
Děkuji.
 
Dobrý den,

zákonem stanovená minimální mzda nemá s nezabavitelnou částkou přímou souvislost.

Nezabavitelná částka se kalkuluje jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce (ve výši 3 410, - Kč, kde v roce 2018 oproti roku 2017 nebude změna) a částky normativních nákladů na bydlení (ta se pro rok 2018 zvyšuje na 5 928, - Kč z dosavadních 5 822, - Kč. Nezabavitelná částka bude v roce 2018 činit 6 225,33 Kč namísto dosavadních 6 154,67 Kč. Částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení (tedy po odečtení nezabavitelných částek), stanovíme obdobně jako součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy jako součet částky 3 410, - Kč a částky 5 928, - Kč, činí tedy 9 338, - Kč oproti dosavadním 9 232, - Kč.

Pokud je Vaše čistá mzda vyšší než cca 15 500, - Kč a nemáte žádnou vyživovací povinnost, zůstane Vám v roce 2018 každoměsíčně 9 338, - Kč (tedy o 106, - Kč více než v roce 2017).