Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.320.294

Poškození dlužníka insolvenčním správcem, nespolupráce s dlužníkem a nekativita - náhrada škody soudně soudem

Odesláno: 
Otevřeno 497 x
3 odpovědi
 
Můj insolvenční správce mě poškodil, vůbec se před soudem se mnou nesešel, psychicky mě těsně před stáním vydíral a vyhrožoval, vůbec mi nepomohl se snížením nesmyslných úroků a tvrdil že mám se vším souhlasit nebo mi nebude insolvence přiznána poškodil mě o více než 200 000 Kč. Už jsem mohl být bez insolvence.
Obrátil jsem se znovu na soud, ale ten věřil správci (jak jinak), mohu se obrátit na vyšší instanci než je insolvenční soud, který mě soudil, a domoci se pomoci.
Děkuji Z. Staněk
 
Dobrý den,

máte-li za to, že ustanovený insolvenční správce postupuje v rozporu se zákonem a zejména vykonává svou funkci v rozporu s ust. § 36 insolvenčního zákona, podejte stížnost na postup insolvenčního správce, a to k insolvenčnímu soudu. Pokud ten stížnosti nevyhoví, je možné proti rozhodnutí insolvenčního soudu odvolat, a to k Vrchnímu soudu (v Praze či Olomouci dle sídla insolvenčního soudu).

Jen si dovoluji poznamenat, že insolvenční správce není od toho, aby Vám „pomáhal se snížením nesmyslných úroků“, ale od toho aby prověřil oprávněnost nároků, které přihláškou pohledávky věřitelé v řízení uplatnili. Pokud jste nabyl dojmu, že úroky jsou vysoké, vězte, že v drtivé většině případů dlužníci podepsali velmi nevýhodné smlouvy o půjčce / úvěru, a věřitel se pak domáhá plnění, které bylo ve smlouvě ujednáno.
 
Dobrý den a děkuji, ano jsem přesvědčen že můj ins. správce postupoval špatně vůbec nic se mnou neřešil, od mého známého správce přijel k němu domů a prověřil všechny nároky a ušetřil mu spoustu peněz, toho mého zajímalo akorát kdy mu pošlu poplatky za jeho tzv. služby. Host 5603
 
Na podání stížnosti na postup insolvenčního správce máte samozřejmě právo.
To, že insolvenční správce Vašeho známého postupoval jinak nemusí nutně znamenat, že Váš insolvenční správce postupoval špatně.
Doufám, že budete úspěšný.