Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.131.528

Exekuce a dědictví, dědění bytu, domu, nemovitosti pozemku - zabaví exekutor dědictví?

Odesláno: 
Otevřeno 471 x
1 odpověď
 
Dobrý den
Jsem v exekuci, kde mi strhávají z důchodu pravidelnou částku a bohužel v brzké době budu dědic polovinu bytu v osobním vlastnictví.
Trvalé bydliště, tedy travlý pobyt mám na úřadu (bezdomovecký trvalý pobyt) a nemám kde bydlet.
Co se stane s dědictvím? Vezmou mi exekutoři tu polovinu bytu, nebo mi ho nechají na bydlení?
Děkuji za radu. Libor
 
Dobrý den, pokud dědictví neodmítnete, bude Váš zděděný majetek po skončení dědického řízení s největší pravděpodobností předmětem exekuce, nemovitý majetek (resp. byt) či vlastnický podíl na něm pak bude zpěněžen postupem dle zákona, tj. po určení jeho ceny znalcem vydražen a jeho vlastníkem se stane za splnění daných podmínek vydražitel. Vydražitelem se může stát i vlastník druhé poloviny bytu. Nový vlastník by Vás v bytě případně mohl nechat bydlet na základě dohody, avšak pokud byste mu platil např. nájem, byl by tento rovněž v exekuci postižen a nový majitel by jej musel zasílat soudnímu exekutorovi. Pokud byste dědictví odmítnul, neměl by soudní exekutor popírat neplatnost Vašeho jednání (typicky vydáním exekučního příkazu na tento majetek), ale měl by o tom následně informovat oprávněného, který se za určitých okolností může soudně domoci vedení exekuce na tento majetek, byť by nebyl ve vlastnictví Vás, ale třetí osoby. V daném případě bych Vám případně doporučovala využít právní pomoci některého z advokátů (http://www.advokatikomora.cz), který by Vám danou problematiku případně dále vysvětlil a ujasnil.