Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.174.842

Promlčení dluhu za alimenty, výživné zpětné (roky 2011 a 2012)

Odesláno: 
Otevřeno 775 x
6 odpovědi
 
Dobrý den,
manžel má syna a dceru z předešlého vztahu. Platí výživné od roku 2011, má nařízení exekučně platit ale byl nějakou chvíli bez zaměstnání, ale přesto platil výživné složenkou matce.
Nyní jeho syn je zletilý a soudně byla povinnost zrušena na syna ale matka si teď v roce 2017 vzpomněla, že údajně v roce 2011 a 2012, 2013 neplatil. To ale není pravda on platil složenkou na své děti.
Nyní soud nařídil aby za uvedené léta zaplatil matce cca 200 tisíc dlužné + běžné výživné na dceru. Manžel má uschované pouze cca 5 dokladů o zaplacení výživného z uvedených let, nepočítal s tím že v roce 2017 bude doklady o zaplacení potřebovat.
Prosím má možnost manžel se bránit proti tomu to dluhu? Co by mohl udělat? Existuje nějaká promlčecí lhůta?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, bez znalosti bližších okolností případu lze obecně říci, že v případě, že byla Vašemu manželovi soudem stanovena povinnost hradit vedle běžného i dlužné výživné, o němž může prokázat, že je již uhradil, musí tuto skutečnost především tvrdit a prokazovat v probíhajícím soudním řízení. Po právní moci soudního rozhodnutí již obrana přichází v úvahu jedině v případně nařízené exekuci, pokud dluh nebude hrazen dobrovolně, pak je třeba podat soudnímu exekutorovi návrh na její částečné zastavení do částky, kterou má Váš manžel za uhrazenou; její úhradu však musí prokázat, když z dokladů musí být bezpochybností patrné, že se skutečně jednalo o úhradu výživného. K Vašemu dotazu ohledně promlčení uvádím, že právo na výživné nepodléhá promlčení, protože jde o osobní právo, avšak jednotlivé splátky výživného promlčení podléhají. Předchozí právní úprava počítala obecně s desetiletou promlčecí lhůtou pro právo přiznané soudem, což je předpokládám také případ (údajně) dlužného výživného Vašeho manžela z let 2011-13, tyto splátky tak promlčeny nebyly a v současnosti pro ně platí nebo bude platit nová promlčení lhůta po právní mocí soudního rozhodnutí a to desetileté pro dlužné výživné a obecná tříletá u běžného výživného počínaje splatností každé splátky.
 
Děkuji za odpověď, (cituji) ano přišlo nám uznesení o vyrozumění dalšího plátce mzdy o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro pohledávky výživného s vyčíslením nedoplatku výživného. Toto uznesení je již právomoci. Tak jestli lze něco proti tomu to podat nějaký návrh, námitku, anebo požádat o přezkoumání nevím co by se dalo dělat, pokusíme poštu po žádat zda by se dali dohledat doklady o placení nevím, manžel vydělává cca 22 tisíc z toho srážky 11 tisíc čiže dostáva dostáva k výplate 11 tis : (platíme nájem 12500 Kč máme jedno spoločné 3 lete dítě a to už svoje 3 děti ani nepočítám. Prosím existuje nějaká cesta?
 
Dobrý den, jak jsem z Vaší odpovědi vyrozuměla, jedná se o již probíhající výkon rozhodnutí, v němž může Váš manžel podat návrh na jeho částečné zastavení do částky, kterou dle jeho tvrzení uhradil. Jak jsem však již uvedla, své tvrzení musí prokázat, nejlépe doklady o zaplacení s uvedením, že se jedná o úhradu výživného apod.
 
Jak čtu, není výživné hned tak promlčeno. Mé dnes (14.12.2017) již zletilé a pracující děti žily se mnou ve společné domácnosti odkud odešla jejich matka. O výživné v letech 2013-2017 nepožádaly, ač ještě studovaly. Mohou nyní ještě relativně úspěšně zpětně požadovat po matce výživné. Jejich matce bylo v roce 2015 soudem uznáno oddlužení, takže je v insolvenci a strhávají se jí platby věřitelům.
 
Dobrý den, jak jsem již uvedla, 10 let promlčení se vztahuje na dlužné výživné přiznané soudem, u běžného výživného (do budoucna) přiznaného soudem se promlčuje každá splátka po 3 letech. Pokud není výživné soudem dosud přiznáno, dle ust. § 922 odst. 1 nového občanského zákoníku platí, že výživné lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení; u výživného pro děti i za dobu nejdéle tří let zpět od tohoto dne. Tj. lze žádat soud o přiznání výživného na dítě (i zletilé) nejdéle však za tři roky nazpět. Pokud by byla úhrada dlužného výživného soudem přiznána, lze tuto pohledávku výjimečně přihlásit i do probíhajícího insolvenčního řízení, resp. řízení o oddlužení (není tedy omezena lhůtou).

 
Dobrý den, jak jsem již uvedla, 10 let promlčení se vztahuje na dlužné výživné přiznané soudem, u běžného výživného (do budoucna) přiznaného soudem se promlčuje každá splátka po třech letech. Pokud není výživné soudem dosud přiznáno, dle ust. § 922 odst. 1 nového občanského zákoníku platí, že výživné lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení; u výživného pro děti i za dobu nejdéle tří let zpět od tohoto dne. Tj. lze žádat soud o přiznání výživného na dítě (i zletilé) nejdéle však za tři roky nazpět. Pokud by byla úhrada dlužného výživného soudem přiznána, lze tuto pohledávku výjimečně přihlásit i do probíhajícího insolvenčního řízení, resp. řízení o oddlužení (není tedy omezena lhůtou).