Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.907.480

Lhůta na vyřízení návrhu na vyškrtnutí věci z exekuce, exekuční soupisky věcí

Odesláno: 
Otevřeno 369 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
14.11.2017 mi byli exekutorem zabaveny věci a zapsány do soupisu majetku povinného se kterým žiju v bytě.
16.11.2017 jsem odesílala návrh na vyškrtnutí věci a následně i 26.11.2017 s podrobnějšími důkazy. Na první návrh mám doporučenku a na druhý dodejku. Exekutorovi byl dodán dopis 28.11.2017.
Do 11.12.2018 jsem neobdržela žádné rozhodnutí. Kdy mohu nejdříve podat žalobu na soud, aby ji nezamítl pro předčasnost? pokud budu podávat po 14.12.2017 což je 30 dní od zapsání do soupisu, nebude to pozdě?
A když ještě exekutor neodpověděl na první návrh nepochybil?
Má na to 15 dnů.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu je třeba podat u soudního exekutora do 30 dnů ode dne, kdy exekutor sepsal Váš majetek. Tuto lhůtu jste dodržela.

Exekutor následně postupuje tak, že rozhodne o návrhu na vyškrtnutí věci do 15 dnů od jeho doručení.

Pokud by exekutor Vašemu návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu nevyhověl, můžete podat žalobu na vyloučení věci u exekučního soudu do 30 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí exekutora.

Tato 30denní lhůta však dosud nezačala běžet, když soudní exekutor Vám dosud žádné zamítavé rozhodnutí nedoručil.

Závěr o tom, zda exekutor rozhodl ve lhůtě 15 dní či nikoliv, je zatím předčasné. Pokud jste exekutorovi první návrh odeslala dne 16.11.2017, mohl mu být doručen nejdříve 20.11.2017; 15denní lhůta by tak končila dnem 05.12.2017. V této lhůtě však musí exekutor rozhodnout, nikoliv doručit rozhodnutí navrhovateli.

Doporučuji v tomto ohledu ještě tak týden posečkat a pokud i tak žádné rozhodnutí od soudního exekutora doručeno nebude, zašlete soudnímu exekutorovi urgenci ve věci.

Podání žaloby na vyloučení majetku by mohlo být předčasné i z toho důvodu, že se s ním pojí poplatková povinnost ve výši 2 000, - Kč, které byste možná vynaložila marně, pokud by exekutor rozhodl ve Váš prospěch.