Počet stránek ve webu: 41.265

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.869.921

Insolvence jednoho z manželů na všechny dluhy z manželství - je druhý odpovědný za dluhy nadále?

Odesláno: 
Otevřeno 1588 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
bývalé ženě 2016 byla schválena insolvence, která se měla týkat všech společných dluhů v manželství (rozvedeni jsme od 2009). Tudíž mi tvrdila, že veškeré exekuce a dluhy jsou pozastaveny, a věřitelé, kteří se nepřihlásili do konkurzu vyhlášené soudem, tak jejich nárok na zaplacení těchto dluhů zaniká.
Insolvence byla ale zapsaná jen pod jejím jménem. Že ji může vyhlásit jen jeden z manželů, i když už jsme manželé nebyli.
Nyní po roce a půl, co insolvence mé bývalé ženy běží, jsem začal podnikat, a najednou mě kontaktují věřitelé, že mám dluhy, které jsou staré ještě z dob našeho manželství, a že to musím neprodleně uhradit.
Bývalá žena mi tvrdí, že na to nemají nárok, protože do insolvence vzala všechny naše dluhy, aby naše děti nebyli díky nám zadlužení, a že si mám najmout právníka. Bohužel věřitelé tvrdí, že v insolvenci je jen má bývalá žena, a že mě se to netýká a musim zaplatit. Přitom jsme si papírově dohodli, že když to zařídila tak, tak já vkládám každý měsíc naší vnučce peníze na knížku, jako finanční kompenzaci. Teď nevím, co dělat, jestli najmout právníka jestli na to opravdu nemají nárok, a nebo se insolvence opravdu týkala jen dluhů ženy, ale v insolvenci jsou miliónové dluhy, a většina byla na mé jméno, takže by žena ani takový velký dluh neměla. Co teď? Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

obecně platí, že manželé odpovídají za dluhy vzniklé v manželství společně a nerozdílně, nemají-li majetkový režim upraven (tzv. zúžení společného jmění).

Za dluhy vzniklé po dobu Vašeho manželství tak odpovídáte oba dva společně a nerozdílně, přičemž ustanovení o přerušení vedených exekucí po dobu trvání insolvenčního řízení se vztahuje pouze na osobu insolvenčního dlužníka (tedy Vaší bývalou manželku).

Pokud jeden společné druhy neuhradí, je povinen je uhradit druhý z manželů a není rozhodné, zda se v mezidobí již rozvedli.
Názor Vaší bývalé ženy je tak zcela mylný a za dluhy z dob manželství tak spoluzodpovídáte také.

I pokud by Vaše bývalá žena řádně prošla procesem oddlužení a byla soudem osvobozena od placení zbytku dluhů, toto osvobození se bude vztahovat pouze na ni a nikoliv na Vás.