Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.827.927

Rozdělení dluhů po rozpadu vztahu, manželství

Odesláno: 
Otevřeno 435 x
5 odpovědi
 
Exekuce, dluhy pořízené s expřitelkyni zůstali pouze manželi,, prosím existuje nějaká cesta aby se dluhy rozdělili?? Přece jenom i ex žila a měla se fajn z půjček atd
 
Dobrý den, pokud si zapůjčoval peníze pouze Váš manžel a do daného právního vztahu s věřitelem nevstoupila jeho expřítelkyně např. jako spoludlužnice nebo ručitelka, a zároveň pokud nebyli v té době manželé, je povinnost uhradit dluhy pouze na Vašem manželovi. Na společném splácení s expřítelkyní by se museli oba dohodnout, což asi není příliš reálné.
 
Dobrý den, děkuji za odpověď ano půjčky si vzal pouze manžel jeho ex nikdy nepracovala, a samozřejmě nyní splácí pouze manžel ale nyní já se ptám jako nynější manželka může být můj plat postižen jeho exekuci které pořídil se svou ex přítelkyni? Pokud ano jak se mohu bránit? já se dozvěděla o exekucich až v manželství
 
Dobrý den, současná právní úprava umožňuje, aby i dluhy jednoho z manželů, které vznikly za trvání společného jmění manželů a za určitých podmínek i před uzavřením manželství, byly v exekuci uspokojeny mimo výlučného majetku dlužníka také z majetku ve společném jmění dlužníka a jeho manžela. Dále platí, že jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek ve společném jmění manželů, lze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu. Z uvedeného plyne, že Váš plat exekučně postižen být nemůže, avšak prostředky na Vašem účtu ano. Pokud bude vydán exekuční příkaz postihující Váš majetek, s nímž nesouhlasíte, můžete se bránit podáním návrhu na částečné zastavení exekuce vedené daným způsobem zaslaném příslušnému soudnímu exekutorovi.
 
Děkuji za odpověď, jste mě trochu uklidnili, jak jsem ale dále četla vaše odpovědi v podobnou věc, tak jsem se dočetla že hodně záleží na datumu kdy jsem se vdala. Náš sňatek byl 1.6.2013 a pokud jsem dobře pochopila tak do datumu 31.12. 2013 uzavřené sňatky, platilo že nemají nic spoločného s jeho dluhy povinného vzniklé před manželstvím
 
Dobrý den, dle ust. § 3028 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. , nového občanského zákoníku, není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpis; rozsah sjm je tak vymezen dle právního předpisu účinného v době, kdy Vaše manželství vzniklo (zákon č. 40/1964 Sb.) ; avšak vzhledem k ust. § 732 nového občanského zákoníku, které se aplikuje s ohledem na uvedené přechodné ustanovení n. o. z. na všechna manželství, není vyloučeno, že bude postiženo i sjm a Váš majetek (prostředky na účtu), přičemž soudní praxe tuto otázku neposuzuje jednoznačně. Doporučovala bych se tak případně bránit návrhem na částečné zastavení exekuce, jak jsem již uvedla.