Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.275.273

Předčasné splacení 100% insolvence a vrácení zadržené, deponované částky

Odesláno: 
Otevřeno 901 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
30.11.2017 jsem předčasně splatil 100 % insolvence.
Správce mně informoval, že musí vyhotovit jakousi zprávu a poté mně vyplatí přeplatek deponované částky.
O jakou zprávu se jedná a jestli i já musím nějak informovat soud a jak dlouho to potrvá než mně bude vrácena deponovaná částka.
Děkuji.
 
Dobrý den,

pokud dlužník uhradí 100 % zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů, insolvenční správce podá soudu Zprávu o splnění oddlužení na ministerstvem předepsaném formuláři.

O tom, že jste hradil 100 % pohledávek Vy sám soud informovat nemusíte; je však třeba, abyste soudu Vy osobně zaslal žádost v souladu s ust. § 414 odst. 1 insolvenčního zákona o osvobození od placení všech neuhrazených pohledávek a pohledávek, které nebyly do insolvenčního řízení přihlášeny, ač být měly.

Soud následně rozhodne usnesením tak, že (i) konstatuje splnění oddlužení, (ii) osvobodí Vás od placení zbytku pohledávek, (iii) ukončí Vaše insolvenční řízení a (iv) zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Po vydání tohoto usnesení Vám insolvenční správce vyplatí všechny finanční prostředky, které má na účtu majetkové podstaty.
 
Děkuji a kde seženu zminovaný formulař
 
Dobrý den,

formulářová je pouze Zpráva o splnění oddlužení, kterou podává insolvenční správce.
Její znění můžete nalézt na webu Ministerstva spravedlnosti: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR