Počet stránek ve webu: 41.683


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.141.851

Insolvence zaměstnavatele a odstupné - je nutné poslat přihlášku jako věřitel?

Odesláno: 
Otevřeno 810 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
Jsem na rodičovské dovolené RD a můj zaměstnavatel je v insolvenci. Insolvenční správce mi již zaslal výpověd z organizačních dúvodú.
K odstupnému jsem dostala tuhle informaci, cituji:
“Vzniklý nárok na odstupné bude posléze evidován jako přednostní pracovněprávní nárok za majetkovou podstatou. Zda-li bude možné pracovněprávní nároky plně uspokojit, nelze v tuto chvíli předjímat. Konkurzní řízení je v počáteční fází. ”
Vím, že věřitelé by měli podat přihlášku pohledávky k insolvenčnímu řízení. Zajímalo by mě jestli jsem taky věřitel a musím tuhle přihlášku podat nebo jak mám v této věci dále postupovat?
Jestli přihlášku mám vyplnit a odeslat jak se vypočítá v mém případě nárokovaná částka která se v přihlášce povinne uvádí? Jelikož již ti bude 12 měsícú co nepracuji a nedostávám mzdu. Děkuji
 
Dobrý den,

pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců jsou pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám postaveným za majetkovou podstatou dle ust. § 169 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona.

Takové pohledávky se nepřihlašují přihláškou pohledávky, ale uplatňují na předepsaném formuláři „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou“, který naleznete na webu Ministerstva spravedlnosti: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR.

Insolvenční správce má pravděpodobně přehled o neuhrazených mzdách, i tak však doporučuji zaslat k rukám správce výše uvedené Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou, ve kterém vyčíslíte dlužnou mzdu (pokud existuje jakákoliv neuhrazená dlužná mzda z období před Vaším nástupem na rodičovskou dovolenou) a odstupné ve výši 3násobku průměrné mzdy (počítané z posledního období před nástupem na rodičovskou dovolenou).

Zároveň doporučuji navštívit místně příslušný Úřad práce, kde můžete požádat o kompenzaci nevyplaceného odstupného zaměstnavatelem, resp. V8m zde sdělí případné podmínky pro přiznání takové kompenzace.
 
Dobrý den,

Dekuji za odpoveď k dotazu Host 5553. Píšete že částku za odstupné mám vypočítat z posledního období před nástupem na rodičovskou dovolenou. Myslíte před nástupem na mateřskou? Mateřská dovolená je prvních 6 měsícú a tvoří 70 procent z platu a pak nastupuje rodičovská kde si urcuji počet let jak dlouho zústanu s dítětem doma a po tu dobu dostávám rodičovský příspěvek od státu. To znamená poslední období kdy jsem pracovala před mateřskou? Kolik měsíců je myšleno? Děkuji.
 
Dobrý den,

ano, ve Vašem případě tedy posledním období před nástupem na mateřskou dovolenou. Obecně vzato za poslední období, kdy jste pro zaměstnavatele fakticky činnost vykonávala.

Průměr se počítá z čisté mzdy, která Vám náležela v posledním kalendářním čtvrtletí před Vaším nástupem na rodičovskou dovolenou.