Počet stránek ve webu: 39.637

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.764.620

Změna výše splátky - osobního bankort při splátkovém kalendáři

Odesláno: 
Otevřeno 283 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
běží mi splátkový kalendář na osobním bankrotu, nežádala jsem nižší splátky, ale kdyby se má situace změnila, jde o ně požádat?
Jak by se v takovém případě postupovalo? musím znovu podat novou žádost na soud? doložit všechny skutečné změny. Jak to bude případně probíhat.
Děkuji moc.
 
Dobrý den,

insolvenční zákon umožňuje dlužníkům, kterým bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendářem a došlo v průběhu jeho plnění k výrazným změnám v majetkových poměrech dlužníka, požádat o povolení nižších než zákonných srážek z příjmu.

I v tomto případě však platí podmínka stanovená v ust. § 398 odst. 4 insolvenčního zákona, tedy že věřitelům se tímto postupem musí dostat alespoň 50 % jejich pohledávek.

Žádost o povolení nižších než zákonných srážek ze mzdy nemá taxativně stanovenou formu; je však třeba, aby žádal osobně dlužník, v žádosti je třeba vylíčit všechny relevantní skutečnosti a doložit tvrzené změny oproti stavu, který byl při schvalování oddlužení plněním splátkového kalendáře. Zároveň je třeba soudu navrhnout konkrétní částku.

Soud si po obdržení Vaší žádosti vyžádá stanovisko insolvenčního správce a obvykle k projednání Vaší žádosti nařídí soudní jednání. Upozorňuji, že soud Vaší žádosti může, ale nemusí vyhovět, pokud shledá důvody nedostatečnými.