Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.769.694

Nová exekuce po úspěsném oddlužení - legální postup exekutora?

Odesláno: 
Otevřeno 547 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
09/2015 schválil soud manželovi insolvenci, kterou jsme dělali kvůli velké exekuci. Exekutor z této exekuce se do insolvence nepřihlásil. Manžel úspěšně ukončil insolvenci v 08/2016 a v 10/2016 obdržel rozhodnutí soudu, že prošel a nikomu nic nedluží.
09/2017 jsme se v den jeho výplaty dozvěděli, že exekutor z Přerova (který se nepřihlásil) mu znovu dal exekuci na plat.
Podali jsme žádost o zrušení exekuce z důvodu úspěšného oddlužení, což nakonec po 3 měsících bylo uznáno a exekuce byla zrušena.

Exekutor nám vrátil druhou a třetí strženou platbu s tím, že ta první je již u oprávněného a tu nedostaneme, protože byla manželova povinnost informovat exekutora o ukončené insolvenci, což v podstatě udělal až tou žádostí po té první srážce.
Myslím si, že k novému vymáhání vůbec nemělo dojít a tudíž nám někdo dluží tu první platbu. Prosím o názor, zda je postup exekutora správný (že nemá povinnost před zahájením exekuce zjišťovat, jestli dlužník není v insolvenci) popřípadě od koho a jakým způsobem vymáhat zpět dlužné peníze.
Děkuji. Večeřová
 
Dobrý den,
ze zákona nevyplývá povinnost soudního exekutora zjišťovat, zda je dlužník v insolvenčním řízení či zda jím úspěšně prošel v procesu oddlužení a je osvobozen od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, avšak zpravidla tak činí, aby předcházel případnému vzniku škody.
Má-li však dlužník za to, že mu postupem soudního exekutora byla škoda způsobena, je třeba postupovat v souladu se zákonem č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a uplatnit svůj nárok na náhradu této škody písemně u Ministerstva spravedlnosti ČR.