Počet stránek ve webu: 39.781

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.822.916

Exekuce partnera u registrovaného partnerství - hrozí exekuce nedlužícímu registrovanému partnerovi?

Odesláno: 
Otevřeno 495 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
zajímalo by mne, zda v případě, že má někdo dluhy. Přesněji řečeno exekuci, ta je mu strhávána z platu. Má zájem o sňatek či o registrované partnerství.
Zůstávají předchozí dluhy jednoho z partnerů takového člověka jen a pouze na něm nebo dojde ke strhávání dlužené částky i z platu novomanžele takové osoby?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, dle stávající právní úpravy (zák. č. 120/2001 Sb. , exekuční řád) je možno vést exekuci na majetek manžela povinného toliko přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, je-li exekucí postihován majetek povinného nebo majetek ve společném jmění manželů (SJM). Jde-li o dluh jen jednoho z manželů vzniklý před uzavřením manželství, může být společné jmění manželů postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo SJM zrušeno a vypořádáno dle § 742 občanského zákoníku.
Majetek registrovaného partnera, pokud není spoludlužníkem, ručitelem, apod. , postižen být nemůže.