Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.644.819

Vymáhání celého dluhu u dlužníka v insolvenci, může zakázat oddlužení věřitel?

Odesláno: 
Otevřeno 416 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
půjčil jsem svému bratranci 11/2016 částku 75 000 Kč ve dvou částech. Smlouvu o půjčce mám. Dlužník nesplácí nic. Již jsem mu poslal doporučeně 3 výzvy k vrácení dluhu, tedy zaplacení částky. Ve smlouvě jsou i dohodnuty úroky.
Nyní mi oznámil, že chce vyhlásit osobní bankrot (peníze prohrál na automatech a má dluhů více). Chtěl bych se tedy zeptat:
1. Je nějaká možnost, že bych získal peníze všechny? Např. , že ještě před jeho podáním návrhu na bankrot podám já žalobu u soudu? Jak postupovat nejlépe?
2. Musím jako věřitel souhlasit s jeho osobním bankrotem?
3. Při přihlášení své pohledávky (do jeho insolvence) se mohu přihlásit i o úroky? Děkuji.
 
Zdravím Vás, pokud Váš příbuzný podá insolvenční návrh v horizontu týdnů či měsíců, nemá dle mého názoru smysl podávat žalobu, neboť soudní řízení by bylo po dobu insolvenčního řízení přerušeno.
Možnost, že byste v rámci oddlužení získal všechny peníze sice existuje, ale je spíše teoretický, zde velice záleží na poměrech a příjmech dlužníka, takže nikdy nelze dopředu odhadnout maximální míru uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů dlužníka. V oddlužení je spíše nutné, aby dlužník byl schopen v době podání insolvenčního návrhu uspokojit pohledávky svých nezajištěných věřitelů alespoň ve výši 30%.
Na Vašem místě bych tedy sledovala insolvenční rejstřík, dostupný na stránkách http://www.justice.cz a jakmile bych zjistila, že dlužník insolvenční návrh podal, podala bych na zákonném formuláři dostupném opět na stránkách http://www.justice.cz přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. K přihlášce pohledávky je nutné vždy přiložit kopie listin o nichž se v přihlášce pohledávky zmiňujete. K úrokům uvádím, že ty si můžete uplatnit do doby než bude rozhodnuto o úpadku dlužníka, poté již nikoli a že zákonná lhůta k podání přihlášek pohledávek, pokud bude způsobem řešení úpadku oddlužení činí 30 dní od rozhodnutí o úpadku a že zmeškání této lhůty nelze prominout. Pokud máte za to, že to je na Vás složité, můžete se obrátit na advokáta. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách www. advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz