Počet stránek ve webu: 39.637

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.764.621

Insolvence manžela a přechod dluhu na manželku - odvolání

Odesláno: 
Otevřeno 280 x
1 odpověď
 
Není ukončeno SJM po rozvodu manželství, jedná se zejména o vypořádání dluhů.
Bývalý manžel na sebe podal insolvenci, ta mu byla schválena před rozhodnutím soudu o SJM.
Věřitel, který se přihlásil do insolvence na základě uveřejněného návrhu insolvence, nyní po mě uplatňuje uhradit celou částku dluhu. Okresním soudem bylo věřiteli vyhověno.
Neměla jsem dostat k zaplacení sníženou částku o 1/3. V detailu insolvence bývalého manžela není žádná zmínka o tom, že by věřitel stáhl svůj požadavek. Je pravdou, že rozsudek, kde po mne stejný věřitel přihlášený v insolvenčním řízení nenabyl právní moci.

Je rozumné se odvolat? V případě že ano, jaký je soudní poplatek (dluh 1 mil. korun). Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, začnu od konce, soudní poplatek za odvolání jehož předmětem je peněžité plnění se vybere dle hodnoty plnění, takže soudní poplatek činí 5% z hodnoty plnění o které se chcete soudit v rámci odvolání, je to dle položky 22 odst. 1 písm. a) ve spojení s položkou 1 sazebníku soudních poplatků, s tím, že sazebník soudních poplatků je součástí zákona o soudních poplatcích (zákon č. 549/1991 Sb.). Na základě takto obecných informací nemohu říci, zda má smysl podávat odvolání či nikoli, zde by bylo nutné si dané rozhodnutí soudu prvního stupně důkladně prostudovat, posoudit i Vámi předkládané listiny v soudním řízení a až poté odpovědně zhodnotit, zda má odvolání smysl či nikoli. Smyslem poradny je pomoci lidem a nikoli tzv. "střílet od boku" a unáhleně radit a případně poté způsobit klientům poradny i škodu na majetku. V této věci Vám mohu doporučit jediné, a to vyhledat pomoc advokáta, se kterým vše prokonzultujete a žádám Vás a apeluji na Vás, abyste advokátovi předložila rozhodnutí soudu prvního stupně v dané věci a dále i všechny listiny, které jste soudu předložila v průběhu řízení, jakož i všechna Vaše vyjádření. Dodávám, že kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz. Přeji Vám hodně štěstí a pevné nervy.