Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.761.131

Daň ze zděděné nemovitosti dlouho před nabytí vlastnictví dědicem

Odesláno: 
Otevřeno 388 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Řeším celkem zapeklitou situaci.
2014 mi byla schválena insolvence.
2014 mi zemřel strýc, následně bylo zahájeno dědické řízení, tudíž byli ustanovení dva dědicové já a jeho choť, která 2016 zemřela.
Tudíž se dále dohledává druhý dědic. Dědické řízení není stále v konečném rozhodnutí.
Finanční úřad po mě žádá zaplatit daň z nemovitosti za 2016, téhož roku jsem ji nabyla, což plně chápu. Nerozumím však tomu, že žádá platbu i za rok 2014 a 2015, což je pro mě nepochopitelné. Když choť ještě žila.
Musím tedy tyto dvě daně platit?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

ačkoliv jste nemovitost nabyla až v roce 2016, do práv a povinností jako dědic nastupujete zpětně ke dni úmrtí zůstavitele (strýce) a na situaci je nutno nahlížet tak, jako byste byla vlastníkem nemovitosti již od roku 2014.

Domnívám se tedy, že správce daně úhradu daně za roky 2014 a 2015 požaduje oprávněně.