Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.424.951

Exekuce na manžela - zabavení zděděných peněz manželky a stavebního spoření (zúžené SJM)

Odesláno: 
Otevřeno 473 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsem manželkou povinného. Manžel prohrál 10letý soudní spor se zákazníkem, který mu nezaplatil v roce 2006 za provedené stavební práce. Doposud ještě běží odvolání. Na mé bankovní účty a účet u stavební spořitelny byly vydány exekuční příkazy již v 10/2016. Odvolala jsem se prostřednctvím svého advokáta a doložila jsem, že se na účtech nacházejí pouze výlučně vlastní finanční prostředky, které jsem zdědila po rodičích v letech 2012 a 2014. Zároveň jsem uvedla, že máme zúžené SJM od roku 2011 a ani na jeden bankovní účet manžel nemá přístup ani tam nezasílal žádné finanční prostředky. Současně 3 ze 4 postižených účtů byly založeny až po zúženém SJM. Do dnešního dne soudní řízení ohledně zastavení exekuce nebylo ukončeno.
Nicméně mi byl včera (23.11.2017) doručen dopis ze stavební spořitelny SS, že byla provedena exekuce celého vkladu.
Prosím o radu jak mám postupovat. Podle zákona by mé dědictví nemělo být exekucí postiženo a vklady na bankovních účtech v případě, že by spadaly do SJM mohou být u manžela povinného postiženy pouze do 1/2 vkladu.
Děkuji.
 
Zdravím Vás, v tomto případě podejte návrh na zastavení exekuce co se týká exekuci stavebního spoření, a to dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm, h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že účet stavebního spoření nemá být exekvován, neboť se jedná o Váš výlučný majetek a současně je nutné v příloze přiložit i kopii dohody o zúžení SJM, pokud je jejím předmětem i toto stavební spoření.