Počet stránek ve webu: 41.232

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.832.951

Dluh po zemřelém a insolvence manželky - vliv hypotéky se zástavou

Odesláno: 
Otevřeno 461 x
1 odpověď
 
2013 mi povolili oddlužení. Součástí byla i hypotéka se zástavou rodinného domu bývalého manžela.
Ten zemřel 2015.
Chtěla bych vědět zda mi odečtou dlužnou částku z insolvence?
 
Zdravím Vás, vše záleží i na tom, jak bylo rozhodnuto notářem, který dané dědictví projednával. Přesněji řečno na tom, zda jste dědictví přijala či odmítla. Pokud byste dědictví odmítla, mám za to, že by zástavní věřitel měl podat zpětvzetí přihlášky pohledávky. Pokud jste však dědictví přijala není důvod proto. aby se Vám tento dluh jakkoli odečítal a naopak mám, za to, že tato nemovitost by měla být dle ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona (zákon 182/2006 Sb.), zpeněžena insolvenčním správcem a z výtěžku zpeněžení by měl být uspokojen zajištěný věřitel a případně i nezajištění věřitelé.