Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.071.542

Dluh po zemřelém a insolvence manželky - vliv hypotéky se zástavou

Odesláno: 
Otevřeno 402 x
1 odpověď
 
2013 mi povolili oddlužení. Součástí byla i hypotéka se zástavou rodinného domu bývalého manžela.
Ten zemřel 2015.
Chtěla bych vědět zda mi odečtou dlužnou částku z insolvence?
 
Zdravím Vás, vše záleží i na tom, jak bylo rozhodnuto notářem, který dané dědictví projednával. Přesněji řečno na tom, zda jste dědictví přijala či odmítla. Pokud byste dědictví odmítla, mám za to, že by zástavní věřitel měl podat zpětvzetí přihlášky pohledávky. Pokud jste však dědictví přijala není důvod proto. aby se Vám tento dluh jakkoli odečítal a naopak mám, za to, že tato nemovitost by měla být dle ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona (zákon 182/2006 Sb.), zpeněžena insolvenčním správcem a z výtěžku zpeněžení by měl být uspokojen zajištěný věřitel a případně i nezajištění věřitelé.