Počet stránek ve webu: 42.858


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.059.151

Trvalé bydliště potomka v bytě rodiče a exekuce v bytě rodiče - může se to stát?

Odesláno: 
Otevřeno 439 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím o radu jak předejít exekuci.
Bydlím v panelovém domě, v bytě v osobním vlastnictví.
10/2017 jsem přihlásila dceru, která odešla od manžela k trvalému pobytu v mém bytě. Jelikož vím že přišla o práci a nevím kde bydlí, bojím se že se dostane do vážné finanční situace a bude na její majetek vyhlášena exekuce. Nerada bych aby případný exekutor na majetek dcery přišel tuto exekuci řešit do mého bytu, jelikož je zde trvale hlášena.
Je možné a je to řešení abych bez jejího vědomí zrušila její trvalý pobyt? nevím zda je to možné a zda bych měla udělat ještě další úkony.
Děkuji.
 
Zdravím Vás, zrušit trvalý pobyt třetí osobě lze jen v případě, že se tato na adrese trvalého bydliště alespoň 6 měsíců nezdržuje, což není případ Vaší dcery. I kdyby se dcera nahlásila na "úřad", což může, tak by exekutor klidně mohl přijít i k Vám do bytu, jelikož exekutor chodí na poslední trvalý pobyt povinného předtím než se povinný přihlásil na ohlašovně. Zde je namístě si o všem nejdříve otevřeně promluvit s dcerou. Již zde však uvádím, že Vy můžete s dcerou uzavřít nájemní smlouvu, kdy dceři pronajmete jeden pokoj, a v nájemní smlouvě je nutné popsat, který majetek patří Vám, a který dceři. Dále Vám doporučuji rovněž i dohledat doklady o tom, že Vaše věci jsou skutečně Vaše. Těmito doklady jsou smlouvy, dodací a záruční listy, faktury, a pro účely exekuce si pořídit i jejich úředně ověřené kopie. Jen dodávám, že ani povinnému nelze zabavit vše, věci, které nelze zabavit ani povinnému jsou výslovně upraveny v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.).