Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.990.160

Odmítnutí dědictví v insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 1502 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsem samozivitel a mám dluhy z bývalého manzelství které víceméně udělala má ex.
Přemýšlím o insolvenci tedy oddlužení, čili osobním bankrotu na mou osobu a zajímalo by mne zda tím bude oddlužena i má bývalá žena.
Soudím se o zrušení závěti po mém rodiči, která prokazatelně byla sepsána pod psychickým tlakem.
Brání toto soudní jednání návrhu insolvence a v případě zrušení závěti bych se mohl zříci dědictví ve prospěch mých děti.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

platí, že manželé zodpovídají za své dluhy společně a nerozdílně, ledaže by měli upraven jiný majetkový režim a ten byl zanesen v evidenci Notářské komory (tzv. zúžení společného jmění).
Pokud kterýkoliv z manželů za dobu trvání manželství na sebe vzal jakékoliv půjčky a ty pak nesplácel, odpovídá za něj i druhý manžel, ledaže by prokázal, že se nejednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Soudní proces v tomto případě bývá složitý, a to zejména v části samotného dokazování.
Tedy pokud podáte návrh na oddlužení pouze Vy, splníte podmínky oddlužení a po 5 pěti letech budete soudem osvobozen od placení zbytku dluhů, toto osvobození se nevztahuje na osobu manžela a po něm jsou věřitelé oprávněni vymáhat neuhrazený zbytek dluhů.

V případě, že usnesení o dědictví, resp. jeho právní moc, nastane po dobu trvání insolvenčního řízení, jste povinen dle ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona tyto hodnoty vydat insolvenčnímu správci k rozdělení mezi věřitele. Dohoda o vzdání se dědictví ve prospěch Vašich dětí by byla dle ust. § 412 odst. 3 insolvenčního zákona neplatná.