Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.978

Náklady exekuce u dluhu 25000 Kč - exekutor si strhl odměnu 34000 Kč

Odesláno: 
Otevřeno 717 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
Mám dluh u Všeobecné zdravotní pojišťovny VZP ve výši 25.293, který přešel k exekuci. Prvně mi byl zablokován účet, potom exekutor nařídil srážky ze mzdy.
Dluh 24.8.2017 vymáhané plnění pro oprávněného celkem: 25.293 Kč
Náklady právního zastoupení oprávněného: 100,00
Náklady exekuce: 8 833,00
K dnešnímu dni bylo uhrazeno: 5,99
K dnešnímu dni zbývá uhradit: 34 220,01
Za 7 měsíc (červenec 2017) si exekutor strhl
Přednostní pohledávka deponovaná 14.195 Kč.
Za 8 Měsíc (Srpen) si exekutor strhl
Přednostní pohledávka deponovaná 14 946, - + 1 000 Kč jsem musel poslat složenkou
Za 9 měsíc (září 2017) si exekutor strhl
Přednostní pohledávka deponovaná
5 085 Kč + 1000 Kč jsem musel poslat složenkou
Celkem si tedy Exekutor strhl 34 226, - + 2 000, -
34 220 je výše mého dluhu.
Napsal jsem prostřednictvím formuláře který má exekutorský úřad na webu o Sdělení výše vymáhané částky, přišla mi tato odpověď:
Vymáhané plnění pro oprávněného celkem:
25.293 Kč
náklady právního zastoupení oprávněného: 100,00
náklady exekuce:
8 833,00
K dnešnímu dni bylo uhrazeno:
6 110,99
K dnešnímu dni zbývá uhradit:
28 115,01

Jak je možné že si exekutor za ty 3 měsíce strhne 34.226 Kč srážkami ze mzdy, což je celková výše dluhu, a pak od exekutorského úřadu dostanu odpověď, že stále dlužím 28.115 Kč a uhrazeno je jen 6 110 Kč?
 
Zdravím Vás, pokud bylo použito správné číslo účtu a správný variabilní symbol, zeptejte se svého zaměstnavatele, zda srážky ze mzdy exekutorovi skutečně zaslal, zaměstnavatelé občas srážky ze mzdy někdy zasílají se zpožděním, neboť je deponují na svých účtech, což by mohlo vysvětlit i Vaše rozčarování, kterému se nedivím. Pokud by Vám zaměstnavatel doložil, že exekutorovi zaslal srážky ze mzdy ve výši 34.226,- Kč, je to důvod pro podání návrhu na zastavení exekuce k exekutorovi, a to dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že exekuce by měla být dle sdělení zaměstnavatele již zcela uhrazena srážkami ze mzdy. O čemž jako důkaz přikládáte jednak výplatní pásky od června 2017 do září 2017, včetně a čestné prohlášení zaměstnavatele, o tom, že srážky ze mzdy skutečně řádně a včas odeslal na účet exekutora. Pokud je Vaše tvrzení pravdivé, měla by být exekuce z důvodu její úhrady (dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu) zastavena. Pokud by však zaměstnavatel peníze na účet exekutora dosud neodeslal, měl by tak co nejdříve učinit, neboť Vy byste mohl žádat náhradu škody po Vašem zaměstnavateli s prodlením v zasílání srážek ze mzdy a důsledku této skutečnosti by se Vám navyšovala i dlužná částka, a to o přirostlé příslušenství dluhu (tedy penále k dlužnému pojistnému).
 
Dobrý den,

Ukázalo se tedy, že zaměstnavatel exekutorovi těch
14 195, - za (Červenec) a 14 946, - za (Srpen), celkem tedy 29 141, - NEPOSLAL. Exekutorovi bylo zasláno Zaměstnavatelem jen těch 5 085, - za (Září). Jak mám v tomto případě postupovat dále? Mám tedy právo na náhradu škody?
 
Dobrý den,

pokud zaměstnavatel deponované srážky z Vaší mzdy za měsíce červenec a srpen 2017 soudnímu exekutorovi neodeslal, ač tak učinit měl, ihned vyzvěte zaměstnavatele, aby daných 29 141, - Kč exekutorovi odeslal.

Ohledně náhrady škody se domnívám, že pokud zaměstnavatel exekutorovi sražené částky odešle, Vám žádná škoda nevznikla. Nadto, pokud byste podat návrh na úhradu náhrady škody, jste povinen ji vyčíslit.