Počet stránek ve webu: 43.133


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.494.092

Exekuce - průtahy soudu o potvrzení pravomocnosti rozsudku

Odesláno: 
Otevřeno 555 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v telefonickém hovoru mi bylo vyhověno, kdy obdržela druhá strana doporučený dopis od soudu s rozsudkem z informačního střediska dříve než já do Německa. Neodvolali se určitě tedy před 9.9.2017. Na mojí prosbu, že bych osobně zajela poprosila o doložku o potvrzení paní vyšší úředníci. Není to možné, že čeká potvrzení soud o doručení z poštovního úřadu z Německa. Řekla jsem Jim, že jsem ten rozsudek obdržela, že ho přivezu osobně. Mohla jsem sama dát podnět exekutorovi se domnívám z rozsudku opravného nic nedlužím, žaloba byla zamítnuta i jako povinná?
To má zase na stole jiná vyšší úřednice vyřízení na jeho žádost exekutora. Exekutor čeká od někoho na podnět k zastavení. Není to prý možné osobně vyřídit, musím čekat na soud, jak rozhodne. Nechápu to, zlobí se, že jsem se tehdy odvolala?
A bojovala neplatit, co mne nenáleží?
 
Zdravím Vás, bohužel Vám soud skutečně nemůže vyznačit doložku právní moci, pokud se mu skutečně a to fyzicky do spisu nevrátily doručenky od všech účastníků řízení. Já osobně bych tak také nečinila, neboť by zaměstnanec, který by vyznačil doložku právní moc bez doručenky mohl přijít o zaměstnání, a to mu za to vážně nestojí. Je tomu tak proto, že jen doručenka je dokladem o doručení písemnosti a jen z doručenky je jasně patrné, kdy byla písemnost účastníku řízení skutečně doručena. Ačkoli je mi Vás líto, tak bych ani já, i když na soudě pracuji v žádném případě nevyznačila doložku právní moci bez všech doručenek. Je totiž i možné, že je nutné doručení reklamovat na poště a zeptat se pošty, co se se zásilkou stalo, což může vše opět prodloužit. Zde tedy nezbývá nic jiného než čekat až se vše vyřídí.