Počet stránek ve webu: 42.111


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.304.026

Exekuce a mimořádné splátky dluhu přímo věřiteli - lze to?

Odesláno: 
Otevřeno 460 x
1 odpověď
 
Pěkný den.
Od 02/2015 mám 1. exekuci na dluh 190.000 Kč, který pravidelně splácím srážkou starobního důchodu.
Od 07/2015 mám 2. exekuci ale již od jiného věřitele, a to na dluh 500.000 Kč, kterou částečně splácím mimořádnými splátkami.
Od 05/2017 usnesením soudu musím splatit 600.000 Kč stejnému věřiteli, jako u 2. exekuce.
Aby tento dluh nespadl do další 3. exekuce, rád bych jej splácel dalšími mimořádnými splátkami. Mám předběžný souhlas věřitele, že takto mohu přednostně splácet dluh 600.000 Kč aniž budu splácet 2. exekuci. Současně mám ale obavu, zda nemohu porušit nějaký zákon, či předpis tím, že splácím nejnovější dluh, a tím vlastně bráním přednostnímu umoření předchozích dvou exekucí.
Může na mě podat trestní oznámení např. exekutor, např. za podvod apod. ?
 
Dobrý den,

domnívám se, že trestněprávní důsledky Vaše jednání žádné nemá.

I pokud by však pro 3. dluh byla nařízena exekuce u totožného soudního exekutora, tato by byla ze zákona spojena s již zahájenou exekucí č. 2, jelikož je zde totožný oprávněný (věřitel) a povinný (Vy).
Pokud by pro 3. dluh byla nařízena exekuce u jiného soudního exekutora, než exekuce pro dluh č. 2, spojení do jediné exekuce byste musel písemně navrhnout, přičemž tento návrh na spojení exekucí se podává u soudu, který exekuci zahájil.