Počet stránek ve webu: 43.133


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.495.194

Insolvenční zákon § 416 a náhrada za úmyslný trestný čin s poškozením zdraví

Odesláno: 
Otevřeno 1089 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
2014 manžela napadli, měl těžké ublížení na zdraví,
2015 soud uložil trest za úmyslný trestný čin s peněžní náhradou. Škůdce tuto náhradu manželovi neplatí, již je na ní exekuce. Dlužník, v červnu 2017 šel do insolvence.
§ 416 insolvenčního zákona a jestli se může vztahovat na tento úmyslný trestný čin.
Děkuji Dana
 
Dobrý den,

pohledávky věřitelů na náhradu škody na zdraví jsou pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle ust. § 169 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona.

Je však nutné, aby manžel takovou pohledávku uplatnil u insolvenčního správce dlužníka. Pro tento úkon vydalo s účinností od 01.07.2017 Ministerstvo spravedlnosti závazný formulář „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou“, který najdete na webové stránce https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR.

Vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem manžela je třeba doručit insolvenčnímu správci, spolu s kopií dokumentu prokazujícího manželův nárok (v tomto případně pravděpodobně pravomocný rozsudek soudu). Tento typ pohledávky pak bude hrazen přednostně, před pohledávkami ostatních „běžných“ věřitelů.
 
Moc děkuji za odpověď, takže je to přednostně, ale jen těch 30%, předpokládám, Dana
 
Dobrý den,

pohledávky dle ust. § 169 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona se hradí v plném rozsahu; neplatí na ně pravidlo nutnosti úhrady min. 30 % jejich výše, která platí u pohledávek, které se přihlašují přihláškou pohledávky. Až po plné úhradě této tzv. přednostní pohledávky budou hrazeny poměrně ostatní pohledávky.
 
Dobrý večer, to jste mě potěšil, takže jestli to chápu dobře, nemusíme podávat, přihlášku k soudu, ale jen vyrozumění ó uplatnění pohledávky a to u insolvenčního správce, děkuji moc za rady a ochotu pomoci. Dana
 
Dobrý den,

chápete to zcela správně. Není třeba podávat přihlášku pohledávky insolvenčnímu soudu, ale uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo jí postavené na roveň, které zašlete k rukám insolvenčního správce.