Počet stránek ve webu: 40.382

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.252.050

Exekuce obchodního podílu partnera ve spol. s r.o. - dopad na s.r.o. a osatní společníky

Odesláno: 
Otevřeno 489 x
1 odpověď
 
2017 byla na našeho partnera (má 50% podíl) ve spol. s r. o. vypsána exekuce a rovněž mu bylo exekučním příkazem znemožněno nakládat s podílem ve společnosti. Jaký dopad to může mít na společnost, resp. na zbývající dva společníky. Každý z nás má 25%. Dopředu děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, je možné, že obchodní podíl bude zpeněžen exekutorem, pokud exekuce nebude dříve uhrazena. Proto Váš majoritní společník nemůže sám svůj obchodní podíl bez souhlasu exekutora převést ani darovat jiné osobě. Jako společníci rozhodujete na valné hromadě, která se koná 1x ročně, s tím by takový problém být neměl. Ono i záleží na tom, zda je tento partner pouze společníkem nebo i jednatelem a jak se budou na Vaši společnost dívat obchodní partneři. Ona již jen skutečnost, že je exekuce na obchodní podíl jednoho ze společníků není příliš příznivá.
Pokud byste měli zájem tento podíl odkoupit je nutné v této věci kontaktovat přímo exekutora, který daný exekuční příkaz vydat a s ním se dohodnout na podmínkách prodeje obchodního podílu, čímž by byla situace vyřešena, nebo exekuci případně i uhradit.