Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.131.529

Zvýšení exekučních srážek z platu, mzdy, výdělku - důvod

Odesláno: 
Otevřeno 468 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Mám exekuci na plat od 14.2.2017.
Měsíčně mám srážky na plat okolo 3.000 Kč.
06-08/2017 byla srážka 5 500 Kč a 6000 Kč. Výplatu mám okolo 14-15.000 Kč.
Proč se srážka zdvojnásobila?
Na svoji osobu ještě jednu exekuci. Je tedy možné že se mi strhávají z výplaty obě exekuce?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

vysvětlení výše srážky Vám v tomto případě může podat jedině Vaše mzdová účetní, která srážky provádí v návaznosti na exekutorem doručený exekuční příkaz srážkami ze mzdy povinného.

Nepřednostní srážky ze mzdy ve výši 14.000,- Kč čistého v případě, že nemáte žádnou vyživovanou osobu (manželka, děti ve společné domácnosti), činí 2.615,- Kč (při 15.000,- Kč čistého by srážka činila 2.948,- Kč.
V případě, že exekuce je vedena pro plnění stanovené v ust. § 279 odst. 2 občanského soudního řádu (pohledávky výživného, pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, pohledávky daní, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění, úrazového pojištění a důchodového zabezpečení, pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, aj.), ze mzdy se provádí srážka tzv. přednostní. Ta při čisté mzdě 14.000,- Kč činí 5.230,- Kč (při čisté mzdě 15.000,- Kč pak 5.897,- Kč).

Pravděpodobným vysvětlením je, že druhá exekuce je exekucí tzv. přednostní, a proto se srážka ze mzdy zvýšila.

Výši možných exekučních srážek můžete ověřit na webových stránkách Exekutorské komory na http://ekcr.cz/?p=kalkulacka_1 (Poradny -> Kalkulačka – srážky ze mzdy).