Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.063.467

Exekuce na výživné - matka dítěte odmítla zrušení exekuce předem na budoucí výživné, alimenty

Odesláno: 
Otevřeno 1274 x
4 odpovědi
 
Dobrý den.
Ještě před svatbou manžel přišel o práci a vznikl mu dluh na výživném na děti z předchozího manželství i přes domluvu, že vše začne splácet jakmile sežene práci (tato dohoda byla dodržena) jeho bývalá žena stejně exekuci podala a i přes to, že jí byla celá dlužná částka okamžitě vyplacena - nechce exekuci zrušit a vymohla si exekuci na výživné předem - čímž nám pochopitelně zasahuje do všech oblastí života.
Nepomohl ani exekuční soud.
Co dělat?
Předem děkuji za odpověď.
KS
 
Zdravím Vás, s tímto bohužel Vy nenaděláte nic, neboť v době podání návrhu na nařízení exekuce, dluh na výživném existoval. Jelikož se zřejmě jedná o exekuci na výživné pro nezletilé dítě, je zde možné exekuci vést i pro budoucí výživné, a to po dobu několika měsíců od úhrady dlužného výživného, což má dle zákonodárce výchovně působit na otce, kteří mají dluhy na výživném, aby výživné hradili řádně a včas. Dle mého názoru bývalá manželka buď využila situaci nebo sama neměla dostatek finančních prostředků a exekuce pro ni byla jediným řešením jak se dlužného výživného domoci. Na Vašem místě bych počkala až uplyne 6 měsíců od úhrady dlužného výživného a pohlídala si zda jsou zcela uhrazeny náklady exekutora a poté bych podala návrh na zastavení exekuce dle ust § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu bych argumentovala, že povinný dne. v rámci exekuce uhradil veškeré dlužné výživné, což dokládá kopií dokladu o úhradě dlužného výživného (ústřižek složenky, výpisy z účtu, .) a dále, že jsou zcela uhrazeny náklady exekuce a odměna exekutora a rovněž je v průběhu exekuce řádně hrazeno i bežné výživné, dále bych prohlásila z jakých důvodů vznikl dluh na výživném a že povinný bude nadále běžné výživné řádně hradit, a to i bez exekuce, neboť si hodlá svou zákonnou vyživovací povinnost k dítěti řádně hradit, a to i bez donucení exekutora. S ohledem na výše uvedené skutečnosti máte za to, že je v tomto případě dán zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu, což je úhrada exekučně vymáhané částky a navrhujete tedy, aby byla tato exekuce zastavena, neboť již pozbyla účelu.
 
Dobrý den,

pokud manžel dlužné výživné již zcela uhradil, a to včetně nákladů právního zastoupení, nákladů exekuce a odměny exekutora, může k exekutorovi podat návrh na zastavení exekuce. K tomuto návrhu by bylo dobré, aby manžel exekutorovi doložil pracovní smlouvu a přehled příjmů za poslední alespoň tři měsíce. Dále bych v návrhu na zastavení exekuce uvedla, že manžel pracuje a výživné tak bude nadále řádně splácet v termínech určených pro splatnost výživného.

Pro zastavení exekuce pro běžné výživné na návrh je dle ustálené judikatury nutné, aby exekuce probíhala již jen pro běžné výživné a nebyl zde tedy jakýkoli nedoplatek na výživném, aby povinný vzhledem ke svému chování i poměru k práci hradil výživné dobrovolně i nadále a dále že současně není vedena exekuce pro jinou pohledávku.
 
Dobrý večer a velmi děkuji za tak rychlé odpovědi.
Pokud zaplatíme běžné výživné k rukám matky dětí na rok dopředu naráz - je možné, že bude exekuce zrušena taktéž i bez jejího souhlasu?

KS
 
Dobrý den,

obávám se, že takto jednoduše souhlas matky dítěte nahradit nelze.
Problémem by v tomto případě mohlo být i složení jednorázové částky k rukám matky; matka by teoreticky mohla argumentovat, že se jedná o mimořádný příspěvek na úhradu potřeb dítěte, a nikoliv o běžné výživné složené do budoucna.

Avšak tuto možnost bych uvedla v návrhu na zastavení exekuce. Tedy že navrhujete zastavení exekuce, jelikož dlužné výživné je uhrazeno a běžné výživné je řádně hrazeno, a zároveň navrhujete, že složíte zálohu na budoucí výživné na dobu následujících 12 měsíců.