Počet stránek ve webu: 43.133


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.494.087

Insolvence a trvalý pobyt na obecním úřadě, městském úřadě - je to problém?

Odesláno: 
Otevřeno 2181 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, je-li možné zažádat o oddlužení, pokud má dlužník trvalé bydliště resp. trvalý pobyt na obecním úřadě, nebo jestli si musí trvalé bydliště, tj. trvalý pobyt změnit? Popřípadě co je lepší? A pokud je již dlužník veden na obecním úřadě, chodí mu na obecní úřad pošta a on si ji po několik let nevyzvedával, kde jsou nyní tyto písemnosti uloženy a kde by si je popřípadě mohl vyzvednout? Děkuji mockrát.
 
Zdravím Vás, bydliště na obecním úřadě nebrání v podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Jen je zde nutné pamatovat na několik důležitých věcí, předně je to, že musíte soudu sdělit tzv. korespondenční adresu, tedy adresu, kde se zdržujete a kde si tedy budete přebírat poštu a dále i to, že soudu je nutné doložit aktuální výši Vašich závazků, tedy je nutné vědět kde všude dlužíte a jednotlivé věřitele, a to ještě před podáním insolvenčního návrhu požádat o vyčíslení aktuálních výši závazků. Pokud jsou proti Vám vedeny exekuce je nutné o tato vyčíslení požádat přímo jednotlivé exekutory, kteří tyto pohledávky exekučně vymáhají.
K informacím o exekucích vedených proti Vaší osobě se dostane tak, že si na poště uděláte výpis z centrální evidence exekucí, soudy jej však neberou jako doklad o aktuální výši závazku, proto je vždy nutné požádat jednotlivé exekutory o aktuální vyčíslení exekučně vymáhaných pohledávek. Tímto se Vám doba než insolvenční návrh podáte protáhne.
Dále upozorňuji na skutečnost, že pro účely oddlužení musíte být schopen ze svých příjmů uhradit alespoň 30% pohledávek Vašich nezajištěných věřitelů plus odměnu insolvenčního správce ve výši 65.340,- Kč.