Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.644.850

Blokace účtu manželky exekutorem a současně exekuce na plat manžela

Odesláno: 
Otevřeno 984 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
dne 4.4.2017 mi byla zablokována určitá částka na účtě skrz manželovu exekuci. Současně mu ale částka byla sražena ze mzdy dne 11. 4. 2017. Nikdo mne neinformoval, poštou nic nepřišlo. Až na několikerý dotaz jsem u banky zjistila o co jde a ihned jsem kontaktovala exekutora.
Poslal mi vyjádření, ze kterého bylo patrno, že byla dána exekuce na mzdu manžela ale již mi neodpověděl proč byl současně zablokován můj účet.
Jde mi datovou souslednost - peníze musí být počínaje 13.4. někde na nějakém účtě, ale blokace účtu stále trvá. Vůbec nevím jak postupovat, aby se můj účet odblokoval... Něco se píše o 30ti dnech ve vyrozumění, ale takovou právnickou hantýrkou, že laik tomu nemůže rozumět.
Otázky zní - exekutor mne nemusí informovat? Když byly peníze strženy ze mzdy jakou lhůtu má exekutor na uvolnění blokace? Mimochodem na exekutorský úřad se nelze vůbec dovolat, již týden, přijde mi jenom jakási robotická odpověď s přílohou - neměl by být exekutor dostupný také na telefonu?
Děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, pokud se jedná o exekuci, která vznikla za trvání manželství je exekutor oprávněn exekučně postihnout i účet manžela povinného. U blokace účtu (přikázání pohledávky z účtu) povinného či manžela povinného, je majitel účtu až poslední kdo se o blokací účtu dozví, a to proto, aby peníze dříve než budou zaslány příslušnému exekutorskému úřadu z účtu nevybral a na exekutora by poté nezbyl jen prázdný účet. Exekuce srážkami ze mzdy je rovněž v pořádku.
V pořádku však již není to, že se nelze k exekutorovi dovolat. Pro tento případ Vám doporučuji, respektive Vašemu manželovi jako povinnému, doporučuji písemně formou doporučeného dopisu požádat exekutora o celkové vyčíslení vymáhané částky, je totiž možné, že blokace z účtu ani srážky ze mzdy nestačí k plné úhradě exekuce. Účet bude dle mého názoru odblokován až bude celková vymáhaná částka uhrazena, totéž platí i u srážek ze mzdy. Proto je nutné nejdříve zjistit jakou částku je nutné ještě uhradit (tedy požádat o celkové vyčíslení vymáhané částky) a poté se rozhodnout pro další postup v dané věci.
 
Dobrý den, velmi děkuji za odpověď. Částka byla určitě dostačující, protože zůstatek na účtu byl vyšší než byla blokována částka, taktéž plat manžela je vyšší. Ovšem není mi jasné, že peníze z platu manžela se tzv. deponovaly-což jsem si našla na internetu, že jsou na jakémsi "virtuálním" účtu a čeká se na pravomocné rozhodnutí. Takže jestli tomu dobře rozumím, nejenže byly peníze strženy z platu, ale současně i zablokován účet takže člověk je pak "postižen" dvojmo a odstřižen totálně ze života a peníze visí někde nikdo neví kde. Když peníze byly strženy ze mzdy 11. 4. kdy tedy je povinnen exekutor účet odlbokovat? existuje nějaká lhůta, 30 dní?
děkuji ještě jednou
 
Zdravím Vás, pokud je vše uhrazeno, tak by měl exekutor sám o sobě exekuci zastavit a účet odblokovat. Pokud tak neučiní je nutné podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. ¨268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb. , ), s tím, že exekuce je již uhrazena. Je však nutné přiložit důkazy o tom, že exekuce je uhrazena, důkazem je například výpis z blokovaného účtu nebo výplatní páska manžela, z níž je zřejmé, že peníze šly na účet exekutora, poté by mělo být rozhodnuto o zastavení exekuce a po právní moci tohoto usnesení by měl být účet odblokován. Lhůta pro odblokování účtu není upravena, ale mělo by to být do 4-6 týdnů, v závislosti na tom, zda si povinný řádně převezme poštu. Čím dříve si poštu převezmete, tím dříve nabyde usnesení o zastavení exekuce právní moci a tedy tím dříve bude účet odblokován, ale je nutné mít exekuci skutečně uhrazenou, a to včetně příslušenství.