Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.761.399

Exekuce v dvougeneračním domě - kde může exekutor zabavovat, kam může jít?

Odesláno: 
Otevřeno 919 x
1 odpověď
 
Dobrý den
sdědil jsem dvougenerační dům který je zatížen břemen mojí matkou která žije v prvním patře a strejdou který žije v přízemí. oba tam mají trvalé bydliště. Bohužel strejda ten hraje automaty a už jsem viděl dopisy s půjčkami které určitě platit nebude takže se domnívám brzké návštěvy exekutora. Chtěl jsem se zeptat má exekutor zabavovat majetek i mojí matce která žije ve vrchním patře? případně zabavovat majetek v hospodářských budovách když exekutorovi ukážu že strejda je na domě veden jako břemeno s užíváním jednoho pokoje + sociálního zařízení?
 
Zdravím Vás, pokud exekutorovi ukážete listinu (smlouvu), ve které je výslovně uvedeno, že strejda (povinný) má právo užívat určité místnosti v bytě, tak tato smlouva sama o sobě ještě zcela nezachrání majetek Vaší matky. K tomu, abyste náležité ochránil matčin majek je nutné ještě přesně popsat jak majetek povinného tak i Vaší matky, a to formou čestného prohlášení s podpisy strejdy a Vaší matky. Případně Vaší matce doporučuji dohledat co nejvíce dokladů o tom, že její majetek je skutečně její. Těmito doklady jsou zejména (smlouvy, faktury, dodací a záruční listy a další listiny, z nichž lze identifikovat vlastníka majetku). Jen dodávám, že ani povinnému nelze zabavit vše, věci, které nelze zabavit ani povinnému jsou výslovně upraveny v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Pokud by byl zabaven majetek Vaší matky bylo by nutné, aby Vaše matka, a to do 30 dnů ode dne, kdy se o zabavení svých věcí dozvěděla k exekutorovi podala v souladu s ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu, kde je nutné nejen zabavené věci popsat, ale rovněž i doložit úředně ověřené kopie výše uvedených dokladů a čestného prohlášení.