Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.245.694

Sociální příspěvek v insolvenci, oddlužení - strhává se nebo ne?

Odesláno: 
Otevřeno 612 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2015-2017 jsem v oddlužení, které splácím ze starobního důchodu. Nyní moje matka o kterou pečuji, žádá o příspěvek na péči, kde mě uvádí jako pečující osobu. Ráda bych věděla, jestli z tohoto příjmu za péči o mou maminku, budu muset také odvádět částku nad rámec splátkového kalendáře.
Děkuji Jana
 
Zdravím Vás, tento příjem budete muset přiznat insolvenčnímu správci a soudu. Praxe se na srážky z příspěvku na péči různí. Někteří soudci provádějí srážky i z tohoto příjmu, my však nikoli, neboť máme za to, že příspěvek na péči je poskytován handicapované osobě a osobě, která o tuto osobu pečuje jako nadstandardní příjem, který by měl pokrýt zvýšené náklady související s postiženým osoby, o kterou pečujete, a to včetně léků, dopravy k lékaři a různých zdravotních či kompenzačních pomůcek, které tato osoba, které je péče poskytována potřebuje. V každém případě je však nutné přiznání příspěvku o péči přiznat insolvenčnímu správci i soudu.