Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.780.430

Insolvence a daňový bonus

Odesláno: 
Otevřeno 4356 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
naše vdaná zaměstnankyně má dvě nezletilé děti na které pobírá daňový bonus. (Jinak pobírá pouze minimální mzdu.) Ve 12/2016 jsem obdržela usnesení soudu, kde se hovoří o jejich insolvenci. Nikde se však neřeší, zda se týká i daňového bonusu, který paní pobírá. Neobdržela jsem ani doklad o nabytí právní moci tohoto usnesení. Obrátila jsem se tedy telefonicky na insolvenčního správce, kde mi bylo sděleno, že si mám informaci najít v zákoně. S pomocí správců svého mzdového programu jsem se dopátrala k §207 a §208 insolvenčního zákona, který bonus jako majetkovou podstatu nevyjmenovává a tudíž jej mám do insolvencí zahrnovat a částku ze mzdy strhnout a vyplatit ve prospěch ins. správce. V lednu 2016 jsem tedy při výplatě mezd za 12/2016 částku 2534, - Kč strhla avšak deponuji ji na našem účtě. Jednak protože stále nemám informaci o nabytí právní moci ale hlavně zaměstnankyně se diví proč částku strhávám, když jí správce slíbil, že jí nic strženo nebude. Vysvětlila jsem jí, že zjišťuji jak postupovat v souladu se zákonem. Zatím toto vysvětlení akceptuje. Nicméně 13.1. 2017 jsem měla telefonát v němž se volající nepředstavila, ale bylo zřejmě, že se snaží vyvolat dojem, že je z kanceláře ins. správce a velmi nevybíravě mi 12 minut nadávala za to, že jsem částku strhla. 18.1.2017 jsem obdržela dopis z kanceláře ins. správce kde mně žádají abych tuto částku neprodleně vyplatila. Prosím o laicky jasné informace podle jakých paragrafů a proč v tomto případě postupovat. Obracím se s tímto dotazem i na ministerstvo spravedlnosti, protože doposud jsem záležitost řešila s účetními, mzdováky, finančním úřadem, kanceláří soudkyně, která usnesení vydala, bezplatnou právní poradnou v Chomutově… Každý mi sdělí svůj názor, avšak nikdo mi nedá písemné a závazné stanovisko. Jedno nagooglované rozhodnutí soudu hovoří v oprávněnost mých kroků, druhé právě naopak. Často se setkávám s interpretací §207 a §208 ins. zákona, který prý jasně říká, že je třeba strhnout, avšak dělat se to nemá. Prosím informaci, zda se stejná pravidla týkají i ročního zúčtování daní, protože tato má zaměstnankyně bude zcela jistě požadovat provedení přepočtu a následné vrácení, neboť při jejím nástupu mi nedodala včas všechny potřebné podklady, abych jí mohla daňový bonus počítat hned od začátku. Je-li třeba mohu, samozřejmě dodat příslušné doklady, scany usnesení, dopisů… Ovšem to bych raději použila e-mail, případně DS. Děkuji Vám. S úctou.
 
Zdravím Vás, dle mého názoru daňový bonus skutečně podléhá srážkám ze mzdy dlužníka, ale osobně bych postupovala tak, že bych srážky počítala tak, že bych vzala mzdu + daňový bonus a z této částky bych vypočetla srážku ze mzdy, i když striktně dle dikce ust. § 207 odst. 2 insolvenčního zákona by měl být celý daňový bonus poukázán insolvenčnímu správci, a to jako mimořádný příjem dlužníka.
Pokud by dlužnice měla obdržet roční zúčtování daní, i z tohoto navýšeného příjmu je nutné provést a odvést srážku na účet insolvečního správce.
Vyrozumění o právní moci usnesení o schválení oddlužení soud dle mého názoru zasílat nemusí, neboť insolvenční rejstřík je veřejně přístupný a na serveru justice.cz po zadání jména a příjmení konkrétního dlužníka se dostanete i přímo do jeho dokumentů v rámci celého insolvenčního řízení, kde by měly být rovněž vyznačeny i veškeré doložky právní moci rozhodnutí, která byla v rámci daného insolvenčního řízení vydána. Proto bych se do insolvenčního rejstříku podívala a pokud je dané rozhodnutí již v právní moci co nejdříve bych tuto srážku poukázala na účet insolvenčního správce, a to i proto, aby dlužníku nevznikaly dluhy po úpadku, což je důvodem pro zrušení oddlužení a Vy byste takto mohli nevědomky a nechtěně dlužnici uškodit. Víte ona praxe každého senátu na soudě je jiná, ale mám za to, že nepochybíte budete-li postupovat dle těchto doporučení. Mohla byste prosím uvést spisovou značku daného insolvenčního řízení.