Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.644.810

Smlouva o zúžení SJM bez odsouhlasení soudem - platnost smlouvy

Odesláno: 
Otevřeno 903 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
s manželem máme smlouvu o zúžení SJM uzavřenou 2005 ihned po uzavření manželství. Manžel má pár dluhů z minulosti, kdy jsme se ještě neznali a pár ze začátku manželství. Platí tato smlouva u notáře, když není zapsaná u soudu i nyní nebo neplatí? Po změně exekutorského zákona nějak nevím. Když dluh je ještě z doby, kdy platilo i zúžení SJM pouze u notáře. a ještě dotaz, bydlíme v bytě, který mi darovala moje matka. A je zde vybavení, které zde už také bylo, jako je nábytek, starožitné hodiny, obrazy. Je nutné tedy také raději i sepsat, že toto vybavení mi matka darovala s bytem? A stačí ověření podpisu na poště nebo pouze sepsané mezi námi? Nebo jak raději se pojistit přečd exekutorem. já osobně nemám žádný dluh.
Děkuji
 
Zdravím Vás, pokud je smlouva o zúžení SJM z roku 2005 měla by být sepsána notářem, ale pořád je lepší alespoň nějaká listina než vůbec žádná. Osobně mám za to, že exekutor však nemusí k obsahu této listiny z důvodu její neplatnosti pro nedodržení zákonné formě přihlížet. Tato listina se však nevztahuje na dluhy z doby, kdy jste již byli manželi.
Pokud byt Vaše matka darovala výlučně Vám, tak se o tuto nemovitost strachovat nemusíte, neboť majetek nabytí jedním z manželů do výlučného vlastnictví dědictvím nebo darem není součástí SJM.
U vybavení bytu je to již obtížnější, zde je nutné doložit listinu, a to raději úředně ověřenou kopii listiny o tom, že Vám matka darovala byt včetně jeho zařízení. Nezoufejte však, exekutor ani povinnému nemůže zabavit vše. Věci, které nelze zabavit ani povinnému jsou výslovně upraveny v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), kdy mezi věcmi, které nelze exekučně zabavit je i obvyklé vybavení domácnosti, které je v ust. § 322 odst. 2 písm, b) příkladně vyjmenované. Jen dbejte na to, že cena tohoto vybavení nesmí zjevně přesahovat cenu obvyklého vybavení domácnosti.
K poslednímu dotazu uvádím, že s Vaší matkou sice můžete sepsat čestné prohlášení o tom, že Vám byl darovala včetně jeho zařízení. Tato čestná prohlášení však bude nutné opatřit úředně ověřeným podpisem každé z Vás a pro úplnost uvádím, že exekutor k obsahu tohoto čestného prohlášení nemusí přihlížet, neboť tato listina byla sepsána v průběhu exekuce, a proto tuto listinu může brát i jako účelově pořízenou.