Počet stránek ve webu: 43.161


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.528.793

Promlčení dluhu vzniklého před manželstvím v roce 1998

Odesláno: 
Otevřeno 889 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
s manželem jsme se brali 2005, kdy ihned po svatbě kvůli manželovým dluhům jsme u notáře uzavřeli smlouvu o zúžení SJM. Nyní mu přišel dopis od exekutorského úřadu. 1998 si vzal půjčku a přestal splácet. Dopisy na trvalém bydlišti že nepřebíral, a 2005 to šlo k exekutorovi. Opět nějaké dopisy posílali a pak nic. Za celou dobu co jsem s manželem mu nic nepřišlo až teď.
Není už toto promlčené a druhý dotaz, pokud ne, mohu se já, a popřípadě jak, bránit, abych neměla problémy já, když toto vzniklo v době kdy jsme se neznali. Děkuji za odpověd.
 
Zdravím Vás, když už je exekuce nařízena tak trvá dokud není zastavena. Vy hovoříte o "dopisech", ale již neuvádíte o jaké "dopisy" se jednalo. Přitom tato skutečnost je velmi důležitá. Těžko Vám mohu odpovědět, když napíšete, že manželovi chodí "dopisy" od exekutora, aniž zmínite obsah těchto listin. Přesto mám pro Vašeho manžela doporučení, a to aby zašel na poštu a v rámci služby czeh-point si nechal udělat výpis z Centrální evidence exekucí. Z tohoto výpisu přesně pozná kolik exekucí je proti němu vedeno a současně mu budou známy i spisové značky a exekutor, který tyto pohledávky exekučně vymáhá.
Pokud by exekutor exekučně postihl i Váš majetek pro dluhy manžela z doby před vznikem manželství, budete muset podat k tomuto exekutorovi návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu se budete domáhat zastavení exekučního postihu Vaší osoby pro dluhy Vašeho muže, s tím, že tyto dluhy jsou v současní době vymáhány i po Vás, ačkoli se jedná o výlučné dluhy manžela, neboť dluhy vznikly před uzavřením manželství, což doložíte úředně ověřenou kopií oddacího listu, kterou přiložíte k návrhu na zastavení exekuce a současně můžete rovněž doložit i kopii smlouvy o zúžení SJM také raději úředně ověřenou. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti tedy máte, za to, že Váš exekuční postih by měl být v souladu s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu zastaven, neboť jsou po Vás exekučně vymáhány dluhy, které nejsou a ani nemohou být součástí SJM, neboť tyto dluhy vznikly před uzavřením manželství, což jste doložila výše uvedenými listinami.