Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.181.794

Exekuce na výživné - potomek již pracuje

Odesláno: 
Otevřeno 604 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
bratr má exekuci na plat z důvodů dluhu a také na běžné výživné. Dluh není ještě doplacen, ale dcera již několik měsíců pracuje. Jak tedy zrušit exekuci na běžné výživné a převést částku na doplácení dluhu? S dcerou nemá žádný kontakt. Ptal se příslušného exekutora, ten ale neodpovídá. Jak tedy postupovat dále?
Děkuji, Zuzana
 
Zdravím Vás, zde jsou dvě možnosti, jednou je podat návrh na zruešení vyživovací povinnosti k soudu, dle bydliště dcery. Tento návrh odůvodníte tím, že jste zjistil, že Vaše dcera již pracuje a je tedy schopna se sama živit. Dále by bylo vhodné i tuto skutečnost doložit najěkým listinným důkazem nebo i výslechem svědka nebo i navrhnout výslech dcery. Druhá možnost je požádat exekutora o vyčíslení celkové výše vymáhané částky, a pokud víte od kdy bratrova dcera pracuje, tak od toho dne by měla zaniknout vyživovací povinnost, takže do té doby by bylo vhodné běžné výživné uhradit, a to včetně odměny exekutora, nebo prostě vyčkat na vyčíslení od exekutora a uhradit běžné výživné do doby vzniku pracovního poměru a dále náklady exekuce a následně dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g), písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) podat návrh na zastavení exekuce. V tomto návrhu je nutné jednak doložit úhradu výše uvedené částky, pokud se ji rozhodnete uhradit a pokud ne tak je nutné argumentovat tak, že oprávněná začala od … dne pracovat, což má za následek zánik vyživovací povinnosti ze zákona, neboť je již schopna se sama živit a není jí tedy třeba nutné nadále hradit výživné, To, že bratrova dcera pracuje by mělo být doloženo nějakou věrohodnou listinou.