Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.973

Exekuce rodiče bydlícího u dítěte, potomka - hrozí zabavení majetku potomka?

Odesláno: 
Otevřeno 600 x
1 odpověď
 
Naše matka (75 let, důchod 7337 Kč) dluží asi 250 tisíc Kč různým bankovním i nebankovním společnostem. Požádala o insolvenci, byla jí schválena, protože měla další brigádu. Žila sama na ubytovně, nám dětem o své situaci neřekla.
O brigádu přišla, pro neplacení splátek bylo zrušeno oddlužení, na majetek prohlášený konkurs. I ten byl zrušený, protože nevlastní nic kromě pár ks nábytku, pračku a ledničku.
Od června 2016 bydlí ze zdravotních důvodů u jedné z dcer, má u ní trvalé bydliště, mají sepsanou nájemní smlouvu, že obývá jen jeden pokoj v patře a příslušenství.
Před Vánocemi 2016 přišel dopis od exekutora, že usnesení o nařízené exekuci nabývá právní moci. Může tedy přijít exekutor a zabavit věci dcery, když má matka doklad na to, že opravdu nic nevlastní?
Případně dá se podat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka? Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, v tomto případě by bylo nutné exekutorovi předložit onu nájemní smlouvu. Jen si nejsem jista, zda je v nájemní smlouvě upraveno, že veškeré zařízení bytu či domu je pronajímatele (tedy Vaší sestry) a Vaše matka (povinná) do bytu vnesla pouze osobní věci jako je ošacení, atd. Pokud tato úprava v nájemní smlouvě chybí bylo by dobré toto ošetřit alespoň čestnými prohlášeními s úředně ověřenými podpisy matky i dcery. Vaší sestře dále doporučuji, aby dohledala co nejvíce dokladů, o tom, že věci jsou její a nikoli matky. Těmito doklady jsou zejména smlouvy, dodací a záruční listy, faktury. Z těchto listin je vhodné pořídit jejich úředně ověřené kopie, a to proto, že exekutoři prosté kopie nerespektují a originály bych jim do rukou nedávala.
Exekutor bohužel přijít může, neboť když se rozhodne pro exekuci prodejem movitých věcí povinného, tak je k tomu i oprávněn a musí být do bytu vpuštěn.
Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost povinného dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) v tomto případě lze podat jen je nutné doložit potvrzení o příjmu povinného (matky, např, aktuální rozhodnutí o výši důchodu) a dále i aktuální lékařkou zprávu, aby bylo doloženo, že povinná si již nemůže přivydělávat např. formou brigády. Poté již bude nutné čekat, jak bude o tomto návrhu rozhodnuto.