Počet stránek ve webu: 42.859


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.078.401

Zadržování majetku v nemovitosti novým majitelem - jak vymáhat movité věci v nemovitosti? (exekuční dražba)

Odesláno: 
Otevřeno 977 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
již jste nám několikrát poradili, proto se s důvěrou obracíme znovu na Vaší poradnu.
V říjnu 2015 nám byl při exekuci prodán byt formou elektronické dražby. Přestože nový majitel bytu přijel se stěhovací firmou neočekávaně, vše proběhlo z naší strany bez problému.
Bohužel věcí ke stěhování bylo tolik, že se to nestihlo během jednoho dne. Nový majitel nám slíbil, že se zbylých zůstalých věcí v bytě nedotkne a budou během několika dní taktéž přestěhovány. A zde již vznikl první problém - majitel bytu přestal komunikovat a termín stěhování nám nesdělil.
Po čtyřech dnech volal majitel stěhovací firmy, že má vše naloženo na autě a kam to má složit. Takže jsme si nemohli zbylé věci zkontrolovat (jednalo se o osobní věci, fotky, rodinná alba, dětské věci apod). Nakonec jsme zjistili, že opravdu nebylo vystěhováno vše. Byli jsme na policii, kde případ odložili s tím, že je to věc občansko-právní.
Na radu bezplatného právníka (nemůžeme si dovolit platit "svého") jsme 2x napsali majiteli dopis, co přesně nám zadržuje, a že své věci chceme vydat. Jinak podáme žalobu o vydání věci. Majitel vůbec nekomunikuje a mezitím byt prodal třetí osobě za účelem zisku. Proto chceme žalobu změnit na žalobu o úhradu věcí (nevíme ještě, jak přesně toto formulovat) a náhradu škody včetně psychické újmy manželky (prakticky se sesypala, když neměla informace, zda dostane dětský pokojíček, fotky, osobní věci apod.).

Potíž je v tom, že žalobu dáváme z finančních důvodů dohromady sami. Manželka pracuje, ale má malou mzdu - exekuce. Já skončil s podnikáním, chvíli byl zaměstnán, ale momentálně jsem na ÚP.

Prosíme Vás o informace:
1. jaká je promlčecí doba ohledně podání žaloby na nového majitele? Vystěhování proběhlo 10/2015.
2. můžeme požádat (a kde přesně) advokátní komoru o přidělení právního zástupce zdarma z důvodu nemajetnosti?
3. bylo nám řečeno, že je možné požádat soud o prominutí soudního poplatku 2000, -. Jak je vhodnější postupovat? Zaplatit nejdříve 2000, - a požádat o prominutí, či podat žalobu a teprve potom žádat o prominutí?
Mockrát Vám děkujeme za Váš čas a těšíme se na odpověd.
S pozdravem, N.
 
Zdravím Vás, asi jsem zcela nepochopila jednu věc, píšete, že chcete změnit žalobu z žaloby o vydání věcí na žalobu o náhradu škody. S ohledem na tuto skutečnost se Vás zeptám nyní já. Moje otázka je tato, probíhá v této věci nějaké soudní řízení. Tato otázka je velice důležitá, neboť má vliv na odpovědi na Vaše navazující dotazy.
Pokud by soudní řízení probíhalo, bylo to pro Vás pochopitelně komplikovanější, neboť byste museli soudu navrhnout změnu žaloby a vše řádně odůvodnit a záleželo by jen na soudu, zda by Vašemu návrhu vyhověl či nikoli.
Pokud by soudní řízení neprobíhalo je situace mnohem jednodušší, prostě napíšete žalobu na náhradu škody, dle mého názoru by však tato žaloba měla být proti osobě, která Vám způsobila škodu, tím že Vám věci nevydala a nikoli proti tomu, kdo byt dále koupil a neví čí ty věci vlastně jsou. Je možné, že realita bude jiná. ale takto to na mě působí po přečtení Vašeho dotazu.
O přidělení bezplatného advokátu je nutné požádat Českou advokátní komoru, s tím, že je nutné uvést z jakých důvodů toto zastoupení žádáte a bylo by vhodné rovněž i doložit z jakých důvodů si advokáta nemůžete dovolit. Jen dodávám, že existují i tzv. advokáti "pro bono", kteří lidem v tíživé životní situaci radí buď bezplatně nebo za minumální odměnu. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách www. cak, cz nebo na http://www.advokatikomora.cz. Pokud by Vám šlo čistě o vyhledání advokátů pro bono, mám za to, že stačí do vyhledávače napsat heslo advokáti pro bono a měli by Vám tito advokáti vyjet.
Žádost o prominutí soudních poplatků je nejlepší podat jako součást žaloby, soudní poplatek rozhodně neplaťtě, neboť žádáte o osvobození od jeho placení. Jen je nutné uvést z jakých důvodů na soudní poplatek nemáte a rovněž tuto skutečnost i doložit listinami. Soud Vám následně zašle speciální formulář, který má pro účely žádosti o prominutí od placení soudních poplatků k dispozici. Vy tento formulář vyplníte a soud následně rozhodne o tom, zda Vás od placení soudního poplatku osvbodí či nikoli. K promlčecí době uvádím, že tato věci promlčena není, nepíšete totiž ani, kdy nový majitel byt nabyl, ani to, zda jste jej o vydání Vašich věcí vyzývali či nikoli, . I tyto skutečnosti jsou velmi důležité. Mám za to, že v tomto případě je právní zastoupení advokátem zcela na místě.