Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.424.965

Dluhy před manželstvím a odpovědnost za dluhy nového manžela - je nová manželka ručitelem dluhů nového manžela?

Odesláno: 
Otevřeno 989 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
manžel má exekuční srážky ze mzdy na výživné své dcery z prvního manželství. Zaměstnavatel mu sráží nepravidelnou částku. Vždy mu zůstává pouze životní minimum, takže každý měsíc tam je nějaká výše dluhu. Je to 2 měsíce (09/2016) co jsme se vzali. Podotýkám že nic neměl a byl hlášený na bezdomoveckém trvalém pobytu (na úřadě), jeho dcera to zjistila - je plnoletá, studující, nestýkají se. Hned vyhledala exekutorskou kancelář, která to má na starosti a ve schránce jsem našla výzvu k uhrazení dlužné částky do sedmi dnů - jinak dojde k zabavení majetku.
Podotýkám, že veškerý majetek movitý i nemovitý je můj nabitý před manželstvím. Ve výše uvedeném dopisu nebyla uvedena částka, někdo to pouze vhodil do schránky bez známky- čehokoliv.
Po telefonickém rozhovoru s exekutorem jsem se dozvěděla částku dluhu ale zarazila mě výše odměny exekutora. Prosím jakou výši procent má exekutorská kancelář ze vzniklého dluhu? Jen uvádím že dluh je přes 20.000 Kč a pokud dojde ke splátkovému kalendáři, platí se pouze vzniklý dluh-příklad 5000 Kč splátka a nebo nějaká částka z této platby 5.000,- jde i exekutorovi? Dále, pokud zaplatíme dluh celý, budeme posílat rozdíl mezi srážkami ze mzdy exekutorovi-dokud dcera nevystuduje, on přeposílá částku jí - strhává si exekutorská kancelář něco i z této částky?
Jen se ptám, aby nevznikal další dluh exekutorské kanceláři. Děkuji Vám moc za info.
 
Zdravím Vás, máte v zásadě pouze dvě možnosti buď uhradit dlužnou částku ze svého a vypomoci tak manželovi v exekuci, nebo se bránit, pokud dojde k zabavení Vašeho majetku, a to jednak návrhem na vyšktnutí věcí ze soupisu dle ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.), s tím, že zabavené věci jsou výlučně ve Vašem vlastnictví, neboť jste je nabyla ještě před sňatkem, o čemž věk budete muset exekutorovi doložit úředně ověřené kopie listin, na základě, kterých jste tento majetek nabyla, ale i úředně ověřenou kopii oddacího listu, nebo můžete podat na návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. d), písm. h) občanského soudního řádu. Argumentace může být stejná jako u návrhu na zastavení exekuce, dluh vznikl před uzavřením manželství a má být tedy vymáhán výlučně po manželovi a nikoli po Vás. Pokud by exekutor zabavil i věci, které nelze zabavit ani povinnému /viz. ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), tak zde máte ohledně těchto věcí i zákonný důvod pro zatavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu, a sice, že Vám i když nejste povinná, ale jen manželka povinného byly exekučně zabaveny i věci, které dle ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu nesmějí být zabaveny ani povinnému. Pokud se rozhodnete dlužnou částku uhradit, učiňte tak, je to nejrychlejší způsob, vězte však, že musíte uhradit i náklady exekuce a odměnu exekutora. Jelikož je vymáhané výživné, nečekejte, že exekuce bude ihned zastavena, i když to můžete navrhnout, neboť, pokud nebyla vyživovací povinnost manžela ve vztahu k jeho dceři zrušena, bude nutné rovněž hradit i běžné výživné na účet exekutora, Z každého provedeného úkonu má exekutor právo na odměnu a náhradu svých nákladů, proto by bylo vhodné na účet exekutora zasílat cca o 500, - Kč více než činí běžné výživné, právě proto, aby nevznikaly dluhy na odměně exekutora.