Počet stránek ve webu: 42.858


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.061.884

Exekuce a životní minimum, zabavení všech peněz na účtu exekutorem - jak získat životní minimum?

Odesláno: 
Otevřeno 1093 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Dcera je v invalidním důchodu ID. Já se to celé coby její otec dozvěděl o tom až teď, co jí z účtu, kam jí chodí invalidní důchod, zmizely peníze. Je škoda, že to nezačala řešit už dříve, asi se mě bála, že s tím nepřišla za mnou, jelikož jsem zvyklý každou nespravedlnost řešit zcela rázně. Na telefonní dotaz exekutorovi, konkrétně JUDr. Janu Pekárkovi, mi bylo oznámeno, že se s tím nedá nic dělat, jelikož mají platný výměr o exekuci.
Ono jde o to, že ŽÁDNÉ předchozí písemné upozornění na možnost obstavení účtu jí nikdy nepřišlo, až tento exekutorský výměr a teď i zmizelé peníze z jejího účtu, konkrétně ve výši přes 14.000 Kč, což si strhli najednou, což dle mého právního vědomí má zákonnou povinnost na možnost obstavení účtu písemně upozornit.
Nehledě na to, že dle zákona NESMÍ VZÍT VÍC, NEŽ ŽIVOTNÍ MINIMUM! A vzali ji celý invalidní důchod, což dle zákona nesmí, MUSÍ jí nechat životní minimum! To je tedy z jeho strany zcela evidentní porušení zákona o exekuci. Dcera je samoživitelka s malým dítětem a navíc v invalidním důchodu.
NIKDY PŘEDTÍM ji nepřišlo od společnosti Vodafone žádné vyúčtování služeb, a to zcela logicky, jelikož žádnou smlouvu s nimi nepodepisovala, takže se ani před tímto exekutorským výměrem nemohla jakkoli ozvat. Takže ani na její mobil od společnosti T-mobile se zcela logicky jaksi nic od společnosti Vodafone žádné upozornění nemohlo dostat, jelikož žádnou SIM kartu od Vodafonu nikdy nevlastnila a nevlastní. Takže se zcela jasně jedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu a neoprávněného obohacování. Nehledě na to, jak společnost Vodafone přišla na její osobní údaje?
Takže se zcela jasně jedná kromě podvodu a neoprávněného obohacování i o protizákonný únik osobních informací z řad klientů u telefonních společností, které si je mezi sebou s největší pravděpodobností prodávají. Nehledě na to, že před měsícem proběhla ve veřejnoprávních médiích informace o vysoké pokutě vůči T-Mobile právě z důvodu úniku osobních dat klientů. Tuto záležitost ohledně chování telefonních společností u nás zveřejňuji a to jmenovitě ve všech mě dostupných médiích, na což mám zcela zákonné právo.
"Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí ani poté, co je uložena na bankovním účtu." Toto je psáno dnes (08.11.2016) zde: http://domaci.eurozpravy.cz/duchody/173476-exekutor-narazil-nezabavitelnou-cast-duchodu-nelze-strhnout-ani-z-uctu-uvedl-us/
Zároveň je psáno v onom článku toto: "Existuje pevně stanovená nezabavitelná část důchodu, exekutor se tedy dostane jen k penězům, které hranici přesahují. Pro letošek jde o 6179 korun měsíčně." Takže onen exekutor se dopustil porušení zákona tím že jí strhl celý důchod, takže MUSÍ jí na účtu nechat oněch 6179 korun. Kromě toho ten papír jí přišel vloni (2015) (2015) v říjnu, ale jedná se o údajný dluh již z roku 2011. Není náhodou promlčecí doba u těchto záležitostí 3 roky? Myslím že je, takže je to promlčené, i kdyby ta promlčecí doba byla 4 roky. Nebo není?
Obracím se na vás tedy s prosbou o návrh řešení této situace, na koho se mám obrátit se stížností na postup exekutora, či kam podat žalobu, prostě postup proti této nezákonnosti.
Děkuji předem za vaši odpověď a s přáním hezkého dne
Hrušovský

 
Zdravím Vás, chápu Vaše rozhořčení ohledně zablokování peněz z účtu Vaší dcery bez předchozího varování, ale toto je běžná praxe soudních exekutorů, kdy exekutor skutečně nemusí povinného předem varovat o tom, že mu zablokuje účet. Ihned Vám vysvětlím proč. Mám za to, že většina povinných kdyby se dozvěděla, že jim chce exekutor zablokovat účet, tak by peníze z tohoto účtu logicky všechny vybrali a na exekutora by tedy čekal prázdný účet povinného, což je v rozporu s účelem exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného, proto tedy povinná dopředu neví, zda a kdy jim bude jejich účet exekutorem zablokován. Exekutor tedy žádnou právní normu v souvislosti s blokací účtu Vaší dcery neporušil. Navíc peníze z účtů nestrhávají exekutoři, ale samotné banky. Nicméně i zde je řešení jak se dostat k nezabavitelné částce z účtu povinného. Stačí, aby se Vaše dcera coby povinná vypravila na pobočku banky, u které má veden svůj blokovaný účet a v souladu s ust. § 304b odst. 1 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) v bance požádala o výplatu nezabavitelné částky povinného. Banka tuto částku ve výši 6.820,- Kč Vaší dceři coby povinné na základě její žádosti vyplatí. Vězte však, že Vaše dcera může této možnosti tedy výběru nezabavitelné částky z účtu povinného využít pouze jedenkrát po celou dobu vedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného (tzv. blokace účtu), o tom by měl exekutor Vaši dceru v písemné formě poučit.
Ohledně Vám tvrzené neoprávněnosti exekuce ze strany společnosti Vodafone ve vztahu k Vaší dceři, to já posoudit nemohu, možná by však nebylo od věci, abyste si ještě v klidu a pokud možné bez emocí o této věci s dcerou promluvil. Z mých zkušeností vím, že telefonní operátoři obvykle, tedy ve většině případů skutečně nezahajují exekuce, pokud jim povinný nic nedluží. Pokud by to co uvádíte byla skutečně pravda. bylo by nejlepší, abyste spolu s dcerou navštívil advokáta a vzali s sebou veškeré listiny, které k věci máte a následně by Vám advokát sepsal návrh na zatavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a), písm h) občanského soudního řádu. Argumentace by měla být následující předně, ať Vaše dcera v návrh na zastavení exekuce uvede, že jí exekuční titul nebyl do dnešního dne řádně doručen, a to ani přesto, že si řádně přebírá poštu, tudíž tedy nemohl ve vztahu k ní nabýt ani právní moci ani vykonatelnosti a jedná se tedy o nezpůsobilý exekuční titul, na jehož základě není možné nařídit exekuci. Dále uveďte. že Vaše dcera si není vědoma, že by měla mít někdy v minulosti jakýkoli závazek vůči oprávněnému, (tj. Vodafone), neboť ona v současnosti a v minulosti používá a používala jen telefonní číslo. , kdy poskytovatelem telekomunikačních služeb je společnost T-Mobile a nikoli Vodafone. Tato tvrzení je však nutné i doložit listinami. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz. Přeji Vám hodně štěstí a pevné nervy.