Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.072.389

Exekučně strhávané výživné a odchod na rodičovskou dovolenou

Odesláno: 
Otevřeno 1085 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
rád bych se zeptal jak postupovat v případě, kdy mně je výživné strháváno exekučně z platu (neoprávněně, podal jsem žádost o zrušení) a v září 2016 jdu na rodičovskou dovolenou.
Protistrana (18letá dcera) bohužel nekomunikuje, nemá zájem se se mnou stýkat a bojím se, že když odešlu výživné normálně složenkou (protistrana nechce sdělit číslo účtu), kde protistrana uvidí odesílatele budu sankcionován.
Tak jako s neoprávněnou exekucí. Dále by mě zajímalo, v případě, že budu pobírat rodičovský příspěvek ve výši 10.000 Kč a já platím výživné 2.600,-kč zda mám nárok na nezabavitelné minimum a v případě, že ano kdo doplácí rozdíl na výživném?
Jestli je má domněnka správná a já nebudu moci posílat plnou výši výživného, jak postupovat? Rodičovský příspěvek je dle mého názoru pro dítě o které se musím postarat (v té době 8 měsíční syn). Na který úřad tedy jít a o co žádat, kdo by měl případný rozdíl hradit? Bývalá partnerka nebyla mou ženou a i prokázané otcovství proběhlo za podivných okolností ale už to nelze zvrátit. Po celou dobu hrazení výživného (včetně dobrovolného hrazení) mi bývalá partnerka pouze znepříjemňuje život znesnadňuje získání výhodnějšího zaměstnání ale neustále rok co rok žádá o zvýšení výživného.
Děkuji s úctou Josef
 
Zdravím Vás, pokud jste již podal návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že dluh na výživném nikdy nevznikl a toto jste rovněž doložil i důkazy, zejména tím, že výživné jste vždy řádně a včas platil. Těmito důkazy jsou zejména ústřižky složenek o platbě výživného, potvrzení o platbě výživného. Nyní bude nutné vyčkat rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce. Až budete pobírat rodičovskou bude na výživné strháváno jen tolik kolik bude možné. Proto Vám doporučuji, a to i s ohledem na to, aby zbytečně nevznikal dluh na výživném, podat k okresnímu soudu na jehož území žije Vaše zletilá dcera návrh na snížení výživného s ohledem na změnu majetkových a osobních poměrů na Vaší straně (další vyživovací povinnost k malému synovi a Váš nástup na rodičovskou dovolenou od září 2016, vše je nejlepší doložit i kopií rodného listu Vašeho syna, případně i žádostí o nástup na rodičovskou dovolenou). Více dělat nemůžete. Kdo by doplácel dlužné výživné netuším, pokud by byl podán návrh na snížení výživného tak nikdo, neboť by nebylo zřejmé v jaké výši bude výživné určeno. S tímto dotazem se můžete obrátit i na naši sociální pracovnici.