Počet stránek ve webu: 43.068


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.338.721

Exekuce na osobu s věcným břemenem (služebností) v nemovitosti - hrozí zabavení věcí majitele nemovitosti?

Odesláno: 
Otevřeno 1722 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Jsem majitelka domu který jsem zdědila po smrti rodičů. Bratr má v domě doživotní právo a trvalý pobyt / trvalé bydliště.
Dostal se do problému a teď má na sebe exekuci. Nemá žádný majetek vlastně nemá vůbec nic. Mužů zabavit můj majetek když má v mém domě doživotní právo?
 
Zdravím Vás, nemovitost Vám zůstane, nicméně exekutor by skutečně mohl zabavit Vaše věci v domě. Proto Vám doporučuji, abyste dohledala co nejvíce dokladů o tom, že věci v domě jsou skutečně Vaše a nikoli Vašeho bratra. Tímto dokladem je např. i usnesení o dědictví, dále faktury, záruční a dodací listy, smlouvy - kupní, darovací, nájemní, … Dále Vám doporučuji, abyste sepsala čestné prohlášení, ve kterém byste uvedla, který majetek v domě je Váš a že Váš bratr má v domě pouze osobní věci. Toto čestné prohlášení opatřete Vašim úředně ověřeným podpisem. Bylo by vhodné, aby i Váš bratr sepsal čestné prohlášení, ve kterém by uvedl, které věci má v tomto domě Váš bratr a toto čestné prohlášení rovněž opatřil svým úředně ověřeným podpisem.
Pokud by exekutor zabavil Vaše věci, bude nutné, a to do 30 dnů ode dne, kdy jste se o zabavení Vašich věcí dozvěděla podat k exekutorovi, který věci zabavil, návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu dle ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.). K tomuto návrhu je nutné doložit výše popsané doklady, jimiž prokážete Vaše vlastnické právo k věcem v domě. Přikládejte raději úředně ověřené kopie těchto dokladů. Pokud by Vašemu návrhu exekutor nevyhověl, bylo by nutné, a to do 30 dní ode dne doručení zamítavého rozhodnutí exekutora, podat vylučovací žalobu (žalobu o vyloučení věcí ze soupisu). Tato žaloba se podává k okresnímu soudu, na jehož území má Váš bratr trvalý pobyt.