Počet stránek ve webu: 43.214


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.628.456

Exekuce na syna bydlícího u rodiče, rodičů - hrozí exekuce bytu, domu, nemovitosti rodiče, rodičů?

Odesláno: 
Otevřeno 2152 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
kamarádka, které je 75 roků bydlí ve vlastním domě, spolu s ní tam bydlí její ženatý syn s rodinou. Bohužel syn sice pracuje, ale v jednom kuse si půjčuje peníze, aby mohl splácet dluhy dluhem, mimo jiné i hodně sází přes počítač, klidně 7 tisíc za večer. Jedná se o to, že mu hrozí exekuce a já jí tvrdím, že by mohla klidně přijít i o dům, i když ona mi to nevěří, ale už má strach. Proto bych se chtěla zeptat jejím jménem, prosím, co má dělat - ona počítač nemá, tudíž se nemůže ona zeptat a na druhé straně je z toho totálně zničena.
Budu Vám vděčna, když mi, prosím, odepíšete, abych jí mohla varovat, Jak říkám, je zdrcena, je to stará žena, sama nejí a jejímu lemplovi dává peníze.
Děkuji moc za odpověď.

Dále by chtěla ještě vědět, jak jsem napsala má dům, dále má byt ve kterém bydlí vnuk (syn toho lempla) a ještě nějaké polnosti. Chtěla by toho svého syna vydědit (jiné dítě nemá, jenom toho lempla) a neví jak na to - i za to Vám budu vděčna, když poradíte.
S mnoha pozdravy a s přáním hezkého dne Kristína
 
Zdravím Vás, pro Vaši kamarádku mám dobrou zprávu v tom smyslu, že o nemovitosti (dům, byt, polnosti) nepřijde, tedy pokud je jako jediný vlastník v katastru nemovitostí zapsána ona, popřípadě pokud jsou tyto nemovitosti ve vlastnictví Vaší kamarádky a jejího manžela.
Pokud by byl vlastníkem části těchto nemovitostí i zadlužený syn Vaší kamarádky, bylo by možné, že by se dražil spoluvlastnický podíl zadluženého syna. Takže Vaší kamarádce by vždy zůstalo to co vlastní, tedy podíl, jehož vlastníkem je dle výpisu z listu vlastnictví Vaše kamarádka.
Jediné co by reálně Vaší kamarádce hrozilo v případě exekuce jejího zadluženého syna, je to, že by vykonavatelé mohli zabavit i její věci v domácnosti. V tomto případě je tedy nutné, aby Vaše kamarádka dohledala co nejvíce dokladů prokazujících její vlastnické právo k věcem, které jsou její. Těmito doklady jsou zejména smlouvy, a to kupní, darovací, úvěrové, . dále též záruční listy, dodací listy, faktury, tedy všechny, kde figuruje jméno Vaší kamarádky jakožto vlastníka věcí v domácnosti, a v domě, který obývá společně s rodinou zadluženého syna. Dále je také možné sepsat i čestné prohlášení, ve kterém Vaše kamarádka výslovně uvede, které věci jsou v domě její a které patří synovi a jeho rodině. Toto čestné prohlášení je však nutné opatřit úředně ověřeným podpisem Vaší kamarádky. Úřední ověření podpisu je možné udělat i na poště v rámci služby czech-point. Bylo by však vhodné, aby takové čestné prohlášení sepsal i zadlužený syn Vaší kamarádky a i on je opatřil úředně ověřeným podpisem.
Pro úplnost uvádím, že jsou věci, které není možné zabavit ani povinnému. Jejich výčet je obsažen v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu. Kdyby byly tyto věci zabaveny, bylo by nutné se bránit, a to buď námitkami proti soupisu.
Kdyby vykonavatel zabavil věci Vaší kamarádky, bylo by nutné, aby Vaše kamarádka podala, a to do 30 dní ode dne, kdy se o zabavení svých věcí dozvěděla návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu v souladu s ust. § 68 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) a k tomuto návrhu přiložila doklady, prokazující, že zabavené věci patří Vaší kamarádce a nikoli jejímu zadluženému synovi, dále by bylo možné sem přiložit i výše zmíněná čestná prohlášení a poté čekat jak exekutor rozhodne. Pokud by tomuto návrhu nevyhověl bylo by nutné podat k soudu tzv, vylučovací žalobu, tedy žalobu o vyloučení věcí ze soupisu. Nicméně mám za to, že kdyby se tak stalo bylo by nejlepší, aby Vaše kamarádka navštívila advokáta, který by ji v této věci právně zastupoval. Kontakty na advokáty je možné nalézt na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.
Ohledně možnosti vydědění, uvádím, že v tomto případě je nejlepší, abyste se s tímto dotazem obrátila přímo na kolegyni, které se zde zabývá otázkami souvisejícími s dědictvím, já zde mám na starosti výhradně exekuce, případně zajít za advokátem či notářem. Protože listinu o vydědění by musel sepsat notář.